Pobieranie próbek gleb z akredytacją PCA

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, po przerwie spowodowanej reorganizacją odzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na pobieranie próbek gleb.

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji ukazało się nowe wydanie Zakresu akredytacji laboratorium badawczego nr AB 283 z dnia 16 listopada 2021 r. 

Akredytacja laboratorium badawczego jest potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 pt.: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań chemicznych, badań właściwości fizycznych oraz pobierania próbek do badań.

zakresc ab283 2

Pierwsza strona nowego Zakresu akredytacji laboratorium badawczego nr AB 283 z dnia 16 listopada 2021 r.

Akredytacja na pobieranie próbek gleb została czasowo zawieszona w związku z reorganizacją Instytutu. Po przeprowadzeniu oceny dodatkowej PCA potwierdziło spełnienie wymogów formalnych i wznowiło akredytację w tym zakresie. Pobieranie próbek gleby do badań chemicznych i fizycznych jest wykonywane zgodnie z normą PN-ISO 10381-5:2009 pt.: Jakość gleby -- Pobieranie próbek -- Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby.

Próbki gleby są pobierane przez Zespół Opróbowania Środowiskowego wchodzący w skład Zakładu Geologii Środowiskowej.