Żegnamy Janusza Drzewińskiego – wieloletniego dyrektora ds. administracyjno-technicznych

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci inż. Janusza Drzewińskiego -  wieloletniego Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Ś.P. inż. Janusz Drzewiński zmarł 19 stycznia 2022 r. w wieku 89 lat.

drzewinski

Śp. Janusz Drzewiński

Urodził się 26 września1932 r. w Stanisławowie, położonym obecnie na terenie Ukrainy. Ukończył szkołę średnią i zdał maturę we Wrocławiu, do którego w 1945 r. w związku z przesiedleniem Polaków przeniosła się Jego rodzina. Był absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo Hutniczej, gdzie w 1971 r. zdobył tytuł inżyniera geologa górniczego. W 1973 r. na tej samej uczelni ukończył studium podyplomowe w zakresie wiertnictwa na Wydziale Wiertniczo-Naftowym.

Całe swoje życie zawodowe związał z Państwowym Instytutem Geologicznym, w którym pracował od 1953 r. Początkowo był zatrudniony w Zakładzie Robót Ziemnych, gdzie od 1957 r. był kierownikiem Sekcji Koordynacji. Od 1972 r. pełnił funkcję kierownika w Zakładzie Robót Geologicznych, a w latach 1977-1989 był zastępcą a następnie kierownikiem Działu Planowania, Organizacji i Rozliczeń. Wkładając ogrom pracy w funkcjonowanie powierzonego mu działu, organizując całokształt spraw związanych z koordynacją, nadzorem i rozliczaniem wykonawstwa robót geologicznych przyczynił się do osiągnięcia doskonałych wyników pracy całego zespołu.

W 1989 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 2002 r., kiedy odszedł na emeryturę.

Był wielokrotnie odznaczany, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową Zasłużony dla Górnictwa RP. W 1990 r. otrzymał stopień Dyrektora Górniczego I stopnia, a w 1995 r. – Złotą Odznakę Państwowego Instytutu Geologicznego. W 2002 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Janusz Drzewiński był niezwykle lubiany przez koleżanki i kolegów z PIG. Wielokrotnie dał się poznać jako perfekcyjny organizator prac zespołów, którymi kierował, umiejący doskonale współpracować z ludźmi. Jego bezkonfliktowy i kulturalny sposób bycia, życzliwość i szacunek, jakim obdarzał swoich podwładnych, zjednał mu sympatię nie tylko wszystkich pracowników Instytutu, ale i współpracujących z Instytutem przedsiębiorstw geologicznych.

W trudnym okresie transformacji ustrojowej kraju doskonale wywiązał się z zapewnienia płynności finansowej Państwowego Instytutu Geologicznego i realizacji wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych, co w dużej mierze było wynikiem jego kompetencji i doświadczenia, a także niezłomnej wiary w sukces i skuteczność działania PIG.

W osobie Dyrektora Janusza Drzewińskiego żegnamy jedną z wielkich postaci, które miały duży wpływ na obecny kształt Państwowego Instytutu Geologicznego. Odszedł wybitny i pracowity specjalista, skromny, wspaniały człowiek.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Pogrzeb odbędzie się 28 stycznia o godzinie 10.00 w kościele przy Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przy ul. Szumiącej 5 w Warszawie.