Rada Ministrów uchwaliła Politykę Surowcową Państwa

1 marca 2022 r. Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa" (PSP), przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Głównym celem dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju.

- Przyjęta uchwała w sprawie Polityki Surowcowej Państwa to dokument strategiczny, wskazujący surowce niezbędne do właściwego funkcjonowania krajowej gospodarki. Określa on zapotrzebowanie surowce, a także wyznacza działania niezbędne do zabezpieczenia dostępu do nich – wyjaśnił wiceminister Piotr Dziadzio, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i Główny Geolog Kraju.

Polityka Surowcowa Państwa wskazuje zadania niezbędne do zapewnienia dostępu do krajowych oraz importowanych zasobów, zarówno obecnie, jak i w perspektywie do 2050 roku. Powinno to zabezpieczyć wieloletnie potrzeby kraju, wynikające z przyjętej ścieżki rozwoju gospodarczego oraz zapewnić wysoki komfort życia obywateli.

Główny cel „Polityki Surowcowej Państwa” zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe, do których należą:

 • zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin,
 • poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin,
 • zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej,
 • ochrona złóż kopalin,
 • współpraca międzynarodowa dotycząca zabezpieczenia dostępu do surowców,
 • pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami Głównego Geologa Kraju, pełniącego funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa,
 • upowszechnianie wiedzy.

Realizacja założeń „Polityki Surowcowej Państwa” powinna przynieść następujące rezultaty:

 • obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej,
 • rozwój szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej,
 • wzrost bezpieczeństwa surowcowego, w tym energetycznego oraz korzyści gospodarcze i społeczne z tego płynące;
 • minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalizacja odzysku surowców ze źródeł wtórnych;
 • zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową;
 • zintegrowanie działań wszystkich podmiotów realizujących działania w obszarze zabezpieczenia dostępu do surowców.