Oddział Górnośląski na obchodach XXIX Tygodnia Ziemi w Zabrzu

Corocznie w kwietniu na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi, podkreślający znaczenie środowiska naturalnego i kładący nacisk na konieczność jego ochrony. W tym roku w obchody aktywnie włączyli się pracownicy Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, prowadząc stoisko edukacyjne w ramach XXIX Tygodnia Ziemi, organizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Impreza edukacyjna odbyła się w dniach 23–24 kwietnia 2022 r. na terenie kompleksu Sztolni Królowa Luiza.

Za organizację stoiska edukacyjnego Instytutu odpowiadał zespół Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w składzie: Paweł Woźniak, Weronika Nadłonek, Marcin Karpiński, Agnieszka Bracławska i Michał Żaba.

sztolnialuiza 1058 misu

Stoisko PIG - PIB na terenie kompleksu Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu

sztolnialuiza 1513 misu

Część ekipy stoiska z Oddziału Górnośląskiego PIG - PIB

Pracownicy Oddziału podczas dwudniowej imprezy popularnonaukowej prowadzili warsztaty dla dzieci i młodzieży, wygłaszali prelekcje („Poczet polskich dinozaurów” oraz „Minerały i skały – podstawy mineralogii i petrografii”), a także prezentowali wystawę „Historie spisane w skałach”.

sztolnialuiza 1106 misu

Przygotowano liczne atrakcje dla małych i dużych fanów geologii

sztolnialuiza 1177 misu

sztolnialuiza 1340 misu

Nie zabrakło również atrakcji związanych z hydrogeologią: przeprowadzono pokaz terenowego sprzętu hydrogeologicznego oraz pogadankę dotyczącą wód podziemnych.

sztolnialuiza 1072 misu

sztolnialuiza 1411 misu

Udział pracowników Oddziału Górnośląskiego w organizacji imprezy był jednym z elementów promocji Oddziału oraz Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w regionie. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem – zadawano mnóstwo ciekawych pytań, a najmłodsi uczestnicy imprezy (młodzież z Polski, a także z Ukrainy) mieli okazję wykazać się wiedzą geologiczną podczas wielu atrakcyjnych, choć nie zawsze najłatwiejszych konkursów. Konkursy były nagradzane wydanymi przez PIG-PIB folderami popularnonaukowymi o tematyce geologicznej i geoturystycznej.

sztolnialuiza 1506 misu

sztolnialuiza 1296 misu

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się najnowsze wydawnictwa tego typu, opracowane przez Pawła Woźniaka z Oddziału Górnośląskiego w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”. Zajęcia i atrakcje prowadzone przez pracowników Oddziału Górnośląskiego upamiętnione zostały wieloma fotografiami, wykonanymi przez pracownika Oddziału Górnośląskiego PIG - PIB Michała Żabę.

sztolnialuiza 1208 misu

sztolnialuiza 1009 misu

sztolnialuiza 1021 misu

sztolnialuiza 1049 misu

Tekst: Weronika Nadłonek
Redakcja: Katarzyna Szadkowska

Zdjęcia: Michał Żaba

Galeria zdjęćlogotyp nfosigw

Stoisko edukacyjne PIG-PIB zostało zorganizowane w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej