Jubileuszowa Sesja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego

18 maja 2022 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta, jubileuszowa sesja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego (PTGeol).

Wydarzenie zostało objęte patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości i patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W skład Komitetu Honorowego weszli: Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska i Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

Uroczystą sesję rozpoczął Prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego prof. Tadeusz Peryt od odczytania gratulacji wystosowanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzio. Następnie przywitał licznie zgromadzonych gości (w tym osoby reprezentujące towarzystwa geologiczne z Austrii, Estonii, Litwy, Rumunii i Słowacji).

Następnie Wicewojewoda Województwa Małopolskiego Ryszard Pagacz wręczył przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe członkom i działaczom Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Złotym Krzyżem Zasługi został wyróżniony Alfred Uchman, Srebrnym Krzyżem Zasługi – Katarzyna Strzemińska, a Brązowym Krzyżem Zasługi – Michał Gradziński, Artur Kędzior, Izabela Ploch i Rafał Sikora. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron przekazał przyznaną towarzystwu Nagrodę Województwa Małopolskiego – Medal Polonia Minor.

Prezes PTGeol Tadeusz Peryt, Katarzyna Strzemińska i Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz

Od lewej: Prezes PTGeol Tadeusz Peryt, Katarzyna Strzemińska i Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz

Prezes PTGeol Tadeusz Peryt, Rafał Sikora i Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz

Od lewej: Prezes PTGeol Tadeusz Peryt, Rafał Sikora i Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz

Izabela Ploch

Prezes PTGeol Tadeusz Peryt gratuluje Izabeli Ploch odznaczenia państwowego

Z chlubną historią towarzystwa zebrani zapoznali się w trakcie referatu przygotowanego przez Rafała Sikorę. Później Jacek Matyszkiewicz i Piotr Strzelecki w bardzo ciekawym referacie pt. „Polskie Towarzystwo Geologiczne – sto lat i co dalej?” przedstawili wyzwania, przed jakimi stoi środowisko geologiczne. Zauważyli, że Władysław Szajnocha - założyciel PTGeol - kierował się potrzebą skupienia środowiska geologicznego z różnych ośrodków, i ta potrzeba jest ciągle aktualna.

podczas referatu

Uczestnicy uroczystej sesji słuchają jednego z wygłoszonych referatów

Prelegenci przedstawili współczesne postrzeganie geologii przez społeczeństwa w Polsce i na świecie, prowadzące do wniosku, że brakuje świadomości społecznej na temat roli geologa oraz jego przydatności dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Ich rozważania prowadziły do wniosku, że należy utrzymać dotychczasowy charakter PTGeol, uznając za priorytetowe:

  • organizację zjazdów w terenie, a przede wszystkim kongresów geologicznych,
  • utrzymanie wysokiego poziomu Annales Societatis Geologorum Poloniae.

Warto też dodatkowo:

  • rozpocząć prace nad organizacją „Olimpiady Geologicznej” pod auspicjami PTGeol,
  • zintensyfikować działania promocyjne w celu zwiększenia świadomości społecznej roli geologii we współczesnym świecie,
  • stopniowo przekształcać Towarzystwo w bardziej inkluzywne.

Zauważyli też, że na jednej z polskich uczelni powstał kierunek nauczania „Górnictwo kosmiczne otworowe”, co wskazuje, że szykujemy się – jako środowisko - sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

audytorium

Uroczysta sesja jubileuszowa zgromadziła liczne audytorium 

Nadszedł czas na wystąpienia gości, reprezentujących liczne instytucje i stowarzyszenia naukowe (zarówno polskie, jak i zagraniczne). Jako pierwszy wystąpił Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB Mateusz Damrat, który z okazji zaszczytnego jubileuszu pogratulował PTGeol wielu sukcesów i życzył dalszych osiągnięć w rozwoju geologii oraz jednoczeniu polskich geologów. Wręczył także pamiątkowy grawerton.

Po przekazaniu prezesowi PIG-PIB pamiątkowego grawertonu przez dyrektora PIG-PIB Mateusza Damrata

Prezes PTGeol Tadeusz Peryt z pamiątkowym grawertonem, wręczonym przez dyrektora PIG-PIB Mateusza Damrata

Po wystąpieniach gości, z upoważnienia i w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska, dyr. Mateusz Damrat wręczył dziewiętnastu osobom odznakę honorową „Zasłużony dla Polskiej Geologii”, przyznaną na wniosek prezesa PTGeol.

Wyróżnieni odznaką honorową „Zasłużony dla polskiej geologii” w towarzystwie Prezesa PTGeol Tadeusza Peryta (pierwszy z lewej) i Dyrektora PIG - PIB Mateusza Damrata (drugi z lewej)

Wyróżnieni odznaką honorową „Zasłużony dla polskiej geologii” w towarzystwie Prezesa PTGeol Tadeusza Peryta (pierwszy z lewej) i Dyrektora PIG - PIB Mateusza Damrata (drugi z lewej)

Z kolei prezes PTGeol wręczył dyplomy członka honorowego PTGeol: Januszowi Skoczylasowi, Jackowi Matyszkiewiczowi i Adamowi Gasińskiemu (w pierwszym stuleciu godność tę przyznano 41 geologom polskim i 47 zagranicznym), dzięki czemu liczba obecnych członków krajowych członków honorowych wzrosła do dwunastu (warto zaznaczyć, że z wyjątkiem trzech z nich, którym stan zdrowia nie pozwolił na wzięcie udziału w uroczystości, wszyscy pozostali byli na niej obecni).

Prezes PTGeol Tadeusz Peryt wręczył także – przyznane po raz pierwszy – imienne medale Bene Merito w uznaniu szczególnego wkładu w działalność i pomyślną realizację celów i misji Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Medale te odebrali: Barbara Večer z Austrii i Michael A. Kaminski z Arabii Saudyjskiej, a z Polski – Zofia Struś, Józef Chowaniec, Michał Gradziński, Grzegorz Haczewski, Paweł Karnkowski, Artur Kędzior, Włodzimierz Mizerski, Andrzej Piotrowski, Krzysztof Szamałek i Andrzej Żelaźniewicz.

Nagrodę naukową im. Henryka Świdzińskiego za rok 2021 odebrała Joanna Uroda (Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Uroczystą sesję zwieńczyło otwarcie wystawy pt. "Sto lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego", dokonane przez patronów sesji. Wystawa prezentuje najważniejsze wątki działalności PTGeol, które są szerzej opisane w specjalnym numerze Przeglądu Geologicznego (nr 4-2022), poświęconemu stuleciu Towarzystwa. Ekspozycja została przygotowana przy wydatnym wsparciu PIG-PIB, a opracowanie graficzne wykonała Monika Cyrklewicz z Biura Promocji i Komunikacji.

Wystawa 100 lat PTG

Kuluary sesji jubileuszowej – przed otwarciem wystawy „Sto lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego”

Patronami Sesji Jubileuszowej byli: Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego -PIB Mateusz Damrat oraz dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariusz Kędzierski.

Sponsorem głównym było PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., a pozostałymi sponsorami: Orlen Upstream i Gas Storage Poland.

Partnerami uroczystości byli: Województwo Małopolskie, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Geofizyka Toruń, Instytut Nafty i Gazu – PIB, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Mikropaleontologiczna Micropress.

Komitet Organizacyjny uroczystości składa serdeczne podziękowania Sponsorowi Głównemu, Sponsorom oraz Partnerom za wsparcie organizacji Jubileuszowej Sesji poświęconej obchodom 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Przyczyniło się ono do przygotowania odpowiedniej oprawy wydarzenia i jest wyrazem udanej współpracy Polskiego Towarzystwa Geologicznego z firmami branżowymi i środowiskiem naukowym w Polsce.

sponsorzy patroni

Tekst: Tadeusz Peryt, Rafał Sikora
Zdjęcia: Waldemar Obcowski