Przegląd Geologiczny (2022-04) tom 70

 pg okl 1 2022 04pg okl 4 2022 04

 

STULECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO (1921–2021)
Blok artykułów pod redakcją Tadusza Peryta

 

243
pdf Stulecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego (111 KB)
Tadeusz Marek Peryt

 

247
pdf Sto lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921– 2021) (1.28 MB)
Rafał Sikora, Anna Waśkowska, Oliwia Kowalczewska, Piotr Krzywiec, Izabela Ploch

 

267
pdf Poczet prezesów Polskiego Towarzystwa Geologicznego – część I (136 KB)
Jerzy B. Miecznik

 

275
pdf Od Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego do Annales Societatis Geologorum Poloniae – pierwsze sto lat (65 KB)
Grzegorz Haczewski

 

278
pdf Polskie Towarzystwo Geologiczne i Państwowy Instytut Geologiczny – sto lat symbiozy (63 KB)
Stanisław Wołkowicz

 

282
pdf Sto lat międzynarodowej współpracy Polskiego Towarzystwa Geologicznego (947 KB)
Andrzej Ślączka, Rafał Sikora, Anna Waśkowska

 

292
pdf Dzieje Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (505 KB)
Anna Waśkowska, Rafał Sikora, Krzysztof Starzec, Andrzej Ślączka

 

300
pdf Z kart historii Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (253 KB)
Izabela Ploch

 

303
pdf Historia Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (403 KB)
Anna Fijałkowska-Mader

 

307
pdf Historia Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1970–2021 (552 KB)
Andrzej Żelaźniewicz, Aleksander Kowalski

 

314
pdf Historia Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (2.81 MB)
Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor

 

319
pdf Historia Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (2.59 MB)
Małgorzata Labus, Rafał Sikora, Katarzyna Strzemińska

 

326
pdf Dzieje Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (767 KB)
Janusz Skoczylas

 

329
pdf Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1.57 MB)
Regina Kramarska, Bohdan Kozerski

 

334
pdf Sekcja Paleontologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego (198 KB)
Barbara Studencka

 

341
pdf Polsko-Słowacka Grupa Robocza Systemu Jurajskiego (2011–2021) – pierwsza sekcja jurajska afiliowana przy dwóch narodowych towarzystwach geologicznych (1.49 MB)
Anna Feldman-Olszewska, Andrzej Wierzbowski

 

346
pdf Pięć lat aktywności Sekcji Badań Strukturalnych i Geozagrożeń Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1.08 MB)
Rafał Sikora

 

350
pdf Zasłużeni dla hydrogeologii w stuleciu Polskiego Towarzystwa Geologicznego (940 KB)
Józef Chowaniec

 

354
pdf Posiedzenia Naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego w dobie pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) (515 KB)
Rafał Sikora

 

FOTOGRAFIE ARCHIWALNE

 

240
pdf Komitet wykonawczy oraz I Zarząd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1002 KB)

 

356
pdf LI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (122 KB)

 

358
pdf X i LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (2.65 MB)