Geologia na 25. Pikniku Naukowym

21 maja 2022 r. odbył się w Warszawie 25. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegorocznym tematem przewodnim była „Woda”. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB oferował na swoim stoisku liczne atrakcje z dziedziny hydrogeologii, ochrony przed geozagrożeniami oraz geoturystyki i georóżnorodności.

Piknik Naukowy odbywa się corocznie i jest - jak podają organizatorzy - „największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej". Celem wydarzenia jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie ciekawych eksperymentów i doświadczeń. W tym roku Piknik odwiedziło około 20 tysięcy osób.

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB miało na celu popularyzację wiedzy z geologicznego punktu widzenia. Zaprezentowaliśmy dwa zjawiska geologiczne związane z wodą: kras i osuwiska. Pokazaliśmy makietę systemu jaskiń wraz z planszami omawiającymi zagadnienia związane z krasem. Obok można było dotknąć ciekawych okazów krasowych form naciekowych. Drugą makietą był model osuwiska i była to jego premiera! Na monitorze były także prezentowane filmy przedstawiające tworzenie się osuwisk.

Na stanowisku hydrologicznym stworzyliśmy małe laboratorium wody, a a hydrogeolodzy z Zakładu Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych PIG-PIB przeprowadzali liczne doświadczenia i pokazy. W przezroczystej kolumnie było można śledzić proces infiltracji wody w złożu - przesiąkanie cieczy przez warstwy skał okruchowych. Odwiedzający mogli także przynieść próbkę wody z własnego ujęcia i sprawdzić, czy spełnia wybrane normy dla wód przeznaczonych do picia. Oznaczając podstawowe parametry chemiczne i fizyczne wody można było szybko ustalić, czy w studni nie ma wody zanieczyszczonej. 

Ponadto, na Scenie Pokazów dr Małgorzata Woźnicka z Zakładu Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych PIG-PIB przybliżyła tematykę wód podziemnych w trakcie wywiadu ilustrowanego prezentacją pt. „Woda nie bierze się z kranu”.

Galeria zdjęć

 

Tekst: Andrzej Jagielski
Koordynator udziału PIG-PIB w 25. Pikniku Naukowym

logotyp nfosigw

 

Stoisko PIG-PIB zostało zorganizowane w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” i sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej