Żegnamy Ś.P. Piotra Zientarę

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 28 maja 2022 r. w wieku 69 lat zmarł śp. Piotr Zientara.

Piotr Ziętara

Pan Piotr Zientara całe swoje życie zawodowe związał z Państwowym Instytutem Geologicznym. Pracował w nim 44 lata – od 1978 roku. Wielu z nas znało Go dobrze, dla wielu był nie tylko współpracownikiem, ale także przyjacielem, kolegą chętnie dzielącym się swoją wiedzą.

W trakcie zawodowej kariery przeszedł przez wszystkie szczeble awansu zawodowego. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął pracę w Zakładzie Geofizyki, gdzie połączył dwa zagadnienia – fizykę wraz z warsztatem matematycznym oraz geologię.

Początkowo był zatrudniony na etacie stażysty, potem geofizyka. Od 1998 roku pracował na etacie naukowym, jako asystent i starszy asystent, a od 2006 roku jako starszy specjalista badawczo-techniczny, cały czas w tym samym Zakładzie Geofizyki. W latach 1998–2001 kierował Pracownią Metod Sejsmicznych. Zajmując się geofizyką, od 2008 roku w coraz większym stopniu, wiązał swoją pracę naukową z kartografią geologiczną, wykorzystując swoje doświadczenie początkowo przy badaniu struktur wgłębnych, a następnie struktur powierzchniowych.

Ostatnie lata pracy w Państwowym Instytucie Geologicznym spędził w Zakładzie Kartografii Geologicznej, gdzie w szerokim zakresie wykorzystywał swoje doświadczenie i wiedzę na potrzeby zadań związanych z rozpoznaniem budowy geologicznej. Był jednym z autorów nowej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr.

Pan Piotr Zientara pracując przez wiele lat na stanowiskach naukowych miał w swoim dorobku szereg artykułów opublikowanych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych czasopismach naukowych. Badania naukowe, które prowadził dotyczyły głównie wykorzystania różnych metod geofizycznych do rozpoznania i interpretacji budowy geologicznej oraz modelowania procesów zachodzących pod powierzchnią ziemi. Wyniki tych badań i analiz znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach geologii, szczególnie w kartografii geologicznej.

W uznaniu Jego dorobku i zasług dla geologii i górnictwa został odznaczony medalem Zasłużony Dla Polskiej Geologii oraz otrzymał stopień Dyrektora Górniczego III Stopnia.

W osobie Pana Piotra Zientary żegnamy jedną z tych postaci, które przez wiele lat swojego zaangażowania oraz przysłowiowej „pracy u podstaw” miała istotny wpływ na obecny kształt Państwowego Instytutu Geologicznego. Szczególnie warte są podkreślenia Jego zasługi dla prac Instytutu i Państwowej Służby Geologicznej, które polegały na wdrażaniu i wykorzystaniu różnych metod geofizyki w badaniach geologicznych.

Odszedł wybitny i pracowity specjalista, skromny, wspaniały człowiek, nasz kolega. Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 8:40 na Cmentarzu Bródnowskim (drewniany Kościół).