Prezentacja ścieżki geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”

1 czerwca 2022 r. w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach odbyła się prezentacja ścieżki geoedukacyjnej „Dolina Świśliny”. Ścieżka powstała w wyniku współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) z Zakładem Geomorfologii i Geoarcheologii (ZGiG) UJK oraz ze Stowarzyszeniem Witulin nad Świśliną.

Celem prezentacji było zachęcenie studentów Uniwersytetu do odwiedzenia tego urokliwego zakątka regionu świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz Wydziału Nauk ścisłych i Przyrodniczych (WNŚiP) UJK i samorządowcy z regiony świętokrzyskiego. 

prezentacja ścieżki "Dolina Świśliny" w Kielcach

Uczestnicy spotkania. Od lewej: Maria Pająk, Radna Gminy Kunów, na terenie której znajduje się ścieżka, dr hab. Dariusz Banaś - Dziekan WNŚiP UJK, dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK - Kierownik ZGiG UJK, dr Paweł Przepióra z ZGiG UJK, dr hab. Anna Mader z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach, dr hab. Rafał Kozłowski - Prodziekan WNŚiP UJK, Paweł Gawron - Prezes Stowarzyszenia Witulin nad Świśliną.

Zdjęcie: Karolina Bieńko