Oddział Górnośląski PIG-PIB świętuje Jubileusz 100-lecia

2 czerwca 2022 r. w siedzibie Oddziału Górnośląskiego w Sosnowcu odbyła się uroczysta akademia z okazji Jubileuszu 100-lecia Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Akademia została objęta patronatem honorowym: Piotra Dziadzio – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Śląskiego i Arkadiusza Chęcińskiego – Prezydenta Miasta Sosnowca.

Kalendarzowo Jubileusz 100-lecia Oddziału przypadał na rok 2021, bowiem początki działalności placówki PIG w Polskim Zagłębiu Węglowym (tak ówcześnie nazywano Zagłębie Górnośląskie) sięgają czerwca 1921 roku, kiedy to dyrektor Instytutu, prof. Józef Morozewicz, podjął decyzję o utworzeniu w Dąbrowie Górniczej stałej Stacji Terenowej. Z uwagi na sytuację pandemiczną nie mogliśmy jednak świętować naszego Jubileuszu rok temu, ale na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy realizowaliśmy szereg działań, które dały się pogodzić z covidowymi ograniczeniami – głównie wystawy i imprezy plenerowe oraz prezentacje.

Rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu Oddziału od wystawy „100 lat Oddziału Górnośląskiego”, którą 9 lipca 2021 r. uroczyście otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim. Uczestniczyliśmy w INDUSTRIADZIE 2021 na terenie Galerii Elektrownia w Czeladzi. Zorganizowaliśmy 4. Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej w formule on-line. Braliśmy udział w obchodach Dni Ziemi w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Nasze wystawy mieli możliwość obejrzeć także mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i Jaworzna. Uczciliśmy również nasz Jubileusz na sportowo – meczem piłki nożnej pomiędzy drużynami PSG i PSH.

Akademię w dniu 2 czerwca rozpoczął dr Janusz Jureczka, dyrektor OG PIG-PIB od powitania wszystkich gości oraz emerytów i pracowników Oddziału. 

1. j. jureczka fot. m. aba

Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG - PIB dr Janusz Jureczka wita gości zgromadzonych na uroczystości. Fot. Michał Żaba

Nasz Jubileusz swoją obecnością zaszczycili:

 • Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa,
 • Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Krzysztof Król – I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Piotr Wojtacha – II Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • Jan Kawulok – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowca,
 • Piotr Woźniak – były Minister Gospodarki, Główny Geolog Kraju, prezes Zarządu PGNiG,
 • Beata Kuś – Kierownik Wydziału Geologii i Górnictwa, NFOŚiGW,
 • Anna Szulik – Geolog Wojewódzki Województwa Śląskiego.

Wśród naszych gości obecni byli także przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, z którymi Oddział od lat współpracuje:

 • Prof. Stanisław Prusek – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa,
 • Dr inż. Zbigniew Lubosik – Zastępca Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, Dyrektor Kopalni Doświadczalnej Barbara,
 • Prof. Krzysztof Galos – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Prof. Marek Borowski – Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • Prof. Piotr Kasza – Zastępca Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu,
 • Prof. Jerzy Żaba – Przedstawiciel Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego,
 • Dr Łukasz Kroplewski – były Wiceprezes Zarządu PGNiG, obecnie pracownik naukowy Akademii Pomorskiej.

100-letnia działalność Oddziału Górnośląskiego zawsze była blisko powiązana z górnictwem węgla kamiennego, a naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele tej branży:

 • Tomasz Cudny – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
 • Marcin Węglarz – Pełnomocnik Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń,
 • Artur Badylak – Dyrektor Biura Odmetanowania JSW SA.

W ostatniej chwili musiał odwołać swoją wizytę w naszym Oddziale Prezes Spółki Tauron Wydobycie – Jacek Pytel, ale otrzymaliśmy piękne kwiaty i list gratulacyjny od Pana Prezesa.

W uroczystej Akademii wzięli także udział pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie z Dyrekcją Instytutu, którą reprezentowali:

 • Dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB,
 • Dr Andrzej Głuszyński – Zastępca Dyrektora ds. służby geologicznej,
 • Dr hab. Piotr Szrek – Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju.

Obecni byli także, występując w podwójnych rolach:

 • Prof. Tadeusz Peryt – Prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 
 • Prof. Barbara Słodkowska – Kanclerz Kapituły Honorowej Złotej Odznaki Państwowego Instytutu Geologicznego.

Jubileusz 100-lecia Oddziału Górnośląskiego zaszczycili również swoją obecnością dyrektorzy pozostałych oddziałów regionalnych PIG-PIB:

 • Dr inż. Izabela Laskowicz – Dyrektor Oddziału Karpackiego,
 • Mgr Karol Zawistowski – Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego,
 • Mgr Iwona Sieniawska – Zastępca Dyrektora Oddziału Dolnośląskiego,
 • Dr Wojciech Jegliński – Dyrektor Oddziału Geologii Morza,
 • Dr Sylwester Salwa – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego,
 • Mgr Zenon Wiśniowski – Dyrektor Oddziału Pomorskiego.

uczestnicy

Uczestnicy uroczystości Jubileuszu 100-lecia Oddziału Górnośląskiego PIG - PIB. Fot. Tomasz Chmura

Po powitaniu uczestników akademii głos zabrał Piotr Dziadzio – patron honorowy naszej uroczystości, który na tle 100-letniej działalności Oddziału odniósł się także do ważnych – ale mniej znanych – osiągnięć naszych pracowników, zwłaszcza w zakresie stratygrafii karbonu. Minister Dziadzio w swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęcił również osobistym relacjom i kontaktom z wieloma pracownikami Oddziału, począwszy od lat 90. XX w.

Piotr Dziadzio

Przemówienie Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzio. Fot. Michał Żaba

W części powitalnej głos zabrał także Dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat, odnosząc się zwłaszcza do zasług pracowników Oddziału dla rozwoju górnictwa węgla kamiennego, wymieniając przy tym epokowe wydarzenie – wprowadzenie jednolitej, liczbowej nomenklatury pokładów węgla. Wraz z życzeniami Dyrektor Instytutu przekazał piękny prezent ilustrujący siedziby Oddziału i Stacji Terenowej na przestrzeni 100 lat.

4. prezent od pig ver3 fot. m. aba

4 1. zyczenia od pig pib

Prezent i życzenia od pracowników PIG - PIB. Fot. Michał Żaba

Następnie Janusz Jureczka przedstawił referat „100 lat działalności Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu".

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i wyróżnień kilkunastu pracownikom i emerytom Oddziału. Odznaczenia państwowe otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi:

 • Janusz Jureczka,
 • Ryszard Habryn.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Polskiej Geologii”:

 • Justyna Bugała,
 • Joanna Cudak,
 • Robert Formowicz,
 • Zbigniew Małolepszy,
 • Sławomir Wilk.

Stopnie górnicze:

 • Dyrektora górniczego III stopnia – Martyna Guzik,
 • Inżyniera górniczego I stopnia – Joanna Fajfer, Jerzy Hadro, Marcin Zembal,
 • Inżyniera górniczego II stopnia – Anna Stachura, Jarosław Szulik,
 • Inżyniera górniczego III stopnia – Andrzej Piotrowski.

Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie – Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:

 • Martyna Guzik,
 • Janusz Jureczka.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego – Sejmiku Województwa Śląskiego:

 • Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Janusza Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego.

Złota Odznaka Państwowego Instytutu Geologicznego:

 • Janusz Jureczka,
 • Lidia Razowska-Jaworek,
 • Katarzyna Strzemińska.

dyplom

Na zakończenie tej części akademii mieliśmy jeszcze jedno szczególne wydarzenie - wręczenie przez Dyrektora Damrata Odznaki Za Zasługi dla Państwowego Instytutu Geologicznego przyznanej Piotrowi Grzegorzowi Woźniakowi – byłemu Ministrowi Gospodarki, Głównemu Geologowi Kraju i Prezesowi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

6. p.woniak fot. m. aba

Wręczenie odznaki dla Piotra Woźniaka. Fot. Michał Żaba

W ostatniej części naszej Akademii głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli nam pdf wiele urodzinowych życzeń (747 KB) , podkreślając znaczenie Oddziału dla regionu oraz dorobek kilku pokoleń jego pracowników.

Na zakończenie Dyrektor Oddziału, Janusz Jureczka, podziękował wszystkim za obecność w tak ważnym dla Oddziału Górnośląskiego dniu oraz za życzenia i zaprosił na poczęstunek oraz pamiątkowe posadzenie „Dębu 100-lecia”, ufundowanego przez pracowników Oddziału, a także do zapoznania się z wystawami okolicznościowymi i zbiorami muzealnymi. Po poczęstunku, opuszczając naszą siedzibę, każdy z gości i uczestników akademii otrzymał okolicznościowy upominek – porcelanową filiżankę z logo Jubileuszu i specjalne wydany album o historii i działalności Oddziału. 

dąb 100-lecia

Sadzenie dębu 100-lecia. Fot. Tomasz Chmura

Galeria zdjęćTekst: Katarzyna Strzemińska
Zdjęcia: Michał Żaba, Tomasz Chmura

dofinansowanie nfosigw

Organizacja Sesji Jubileuszowej 100-lecia Oddziału Górnośląskiego została zorganizowana m.in. w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021–2023 i dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.