PIG PIB na X Kongresie PORT PC w Krakowie

2 czerwca 2022 r. w Krakowie odbył się X kongres PORT PC “Nowe wyzwania i szanse rynku pomp ciepła w Polsce”. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej i uczestniczyło w nim około 600 osób, w tym około 250 w trybie stacjonarnym. Było to pierwsze tak duże stacjonarne spotkanie branży pomp ciepła od 2020 roku.

Podczas kongresu w sesjach tematycznych poruszono następujące tematy:

  • rynek pomp ciepła w Polsce i na świecie,
  • nowe wyzwania dla branży pomp ciepła,
  • nowe programy dofinansowań do pomp ciepła. Program „Moje ciepło”, „Czyste Powietrze” i inne programy wsparcia,
  • dolne źródła dla pomp ciepła, 
  • działania w branży pomp ciepła. Jak musi się przygotować rynek?

Dodatkowo, odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

W wydarzeniu wzięło udział 11 delegatów Państwowego Instytutu Geologicznego - PIG, specjalistów z Zakładu Geologii Inżynierskiej, Zakładu Geologicznych Bazy Danych, Oddziału Krakowskiego oraz Oddziału Dolnośląskiego. Podczas sesji poświęconej dolnym źródłom ciepła prezentacje wygłosili mgr inż. Grzegorz Ryżyński oraz mgr Mateusz Żeruń z Zakładu Geologii Inżynierskiej.

Grzegorz Ryżyński przedstawił prezentację pt. „Aktualne działania PIG-PIB w zakresie oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce”, w której przestawił założenia powstawania Mapy Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej dla pilotażowych obszarów aglomeracji warszawskiej i wrocławskiej oraz dla okolic Jeleniej Góry, Żywca, Rabki-Zdrój i Krynicy-Zdrój. Projekt realizowany jest od 2017 r., a jego zakończenie przewidziane jest na ostatni kwartał 2022. Grzegorz Ryżyński zaprezentował przykładowe produkty finalne takie jak map potencjału energetycznego (mapy jednostkowej wydajności termicznej) dla wybranych głębokości czy mapy konfliktów środowiskowych. Przedstawił także modele 3D które były podstawą do generowania map potencjału.

Grzegorz Ryżyński prezentuje wyniki realizacji zadania słuzby geologicznej pn. „Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej ”

Grzegorz Ryżyński prezentuje wyniki realizacji zadania służby geologicznej pn. „Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej”

Mateusz Żeruń w swojej prezentacji pt. „Mapa drogowa – Wieloletni program rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce” omówił szczegółowo wybrane pozycje dotyczące rynku pomp ciepła, w tym jego finansowania i rozwoju, a także rozdziały dotyczące magazynowania energii w górotworze. Opracowanie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska >>

Mateusz Żeruń podkreślał, że omawiane opracowanie powstało pod koniec 2021 roku i nie uwzględnia dynamicznie zmieniające się sytuacji na rynku energetycznym, związanej z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Jednocześnie instytucje odpowiedzialne za programy dofinansowujące gruntowe pompy ciepła zapowiadają zmiany w strukturze dofinansowania, tak aby sprostać wyzwaniom jakie niosą obecne czasy.

Mateusz Żeruń przybliża uczestnikom sesji poświęconej gruntowym pompom ciepła tematykę dokumentu Mapa drogowa – Wieloletni program rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce

Mateusz Żeruń przybliża uczestnikom sesji poświęconej gruntowym pompom ciepła tematykę dokumentu Mapa drogowa – Wieloletni program rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce

Wszystkie prezentacje można pobrać ze strony organizatora: https://portpc.pl/materialy-2022

Podczas kongresu, dzięki uprzejmości organizatorów PIG-PIB mógł wystawić stanowisko promocyjne związane z kończącym się tematem państwowej służby geologicznej pn. „Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej ”. Jednym z efektów rzeczowych tego projektu będą mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej/płytkiej (MPGN). Podczas kongresu uczestnicy mogli zapoznać się z testową wersją przeglądarki mapowej z nowymi warstwami mapowymi i otworowymi dotyczącymi geotermii niskotemperaturowej.

Zainteresowanym uczestnikom kongresu przedstawiono wybrane arkusze map:

  • Przewodności termicznej na głębokościach 40,70, 100 i 130 m p.p.t.
  • Jednostkowej wydajności termicznej dla 1800 i 2100 godzin pracy pompy ciepła
  • Możliwości wykonania otworowych wymienników ciepła z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych.

Ponadto dla całego kraju prezentowano punktowe średnie wartości przewodności termicznej otworu do głębokości 100 m p.p.t., wyliczone na podstawie archiwalnych profili otworów geologicznych oraz hydrogeologicznych.

Dane te można przeglądać w zakładce Geotermia na portalach mapowych geologia.pgi.gov.pl i geolog.pgi.gov.pl.

Zespół PIG – PIB na stoisku informacyjnym promującym tematykę geotermii niskotemperaturowej

Zespół PIG – PIB na stoisku informacyjnym promującym tematykę geotermii niskotemperaturowej

Stoisko informacyjne PIG-PIB spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników kongresu. Znaczna większość odwiedzających entuzjastycznie podchodziło do idei promowania dobrego rozpoznania geologicznego w celu uniknięcia zaprojektowania nieefektywnych instalacji gruntowych pomp ciepła (GPC) oraz do idei bezpłatnej przeglądarki mapowej zbierającej dane z różnych zasobów. Prezentowane pilotażowe mapy były konsultowane zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym. Osoby odwiedzające stoisko PIG-PIB zachęcane były do wyrażenie swojej opinii o projekcie oraz o jego produktach finalnych w ankiecie.

Stoisko informacyjne PIG-PIB spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników kongresu

Stoisko informacyjne PIG-PIB spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników kongresu

Ponadto promowano sprzęt terenowy i laboratoryjny wykorzystywany w pracowni Geotermii Niskotemperaturowej Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB oraz inne tematy bazodanowe realizowane w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB, m.in. Bazę Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), która również stanowi dobre źródło danych geologicznych dla projektantów gruntowych pomp ciepła.

Relacja z kongresu można również przeczytać pod adresem: https://portpc.pl/kongres

Tekst i zdjęcia: Marta Szlasa