Trzęsienie ziemi Afganistan

21 czerwca 2022 r. o godz. 20:54:36.5 UTC (tj. czas lokalny 22.06.2022 r., godz. 01:24:35.5) w Afganistanie, w regionie sejsmologicznym Central Afghanistan zanotowano silne trzęsienie ziemi o magnitudzie M5.9. Epicentrum tego zdarzenia zlokalizowano około 66 km na SE od miejscowości Gardez (populacja 103 tys. mieszkańców) oraz 37 km na SW od miejscowości Khōst (populacja około 96 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według danych European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) stwierdzono na głębokości 10 km.

 

Parametry zjawiska sejsmicznego z 21.06.2022 r., godz. 20:54:36.5 UTC, region: Central Afghanistan (Afganistan).

afganistan tab 1

 

afganistan mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.9 (EMSC) z 21.06.2022 r., godz. 20:54:36.5 UTC w regionie sejsmologicznym Central Afghanistan (oprac. PSG, mapa bazowa: CIA).

 

Trzęsienie z 21 czerwca br. było odczuwalne w Afganistanie, Pakistanie i Indiach. Jak podają media co najmniej 1,5 tys. osób zginęło, a ponad 2 tys. zostało rannych. Opisywane trzęsienie ziemi jest jednym z najtragiczniejszych w historii tego kraju, co spowodowane jest dużą gęstością zaludnienia regionu, w którym miał miejsce wstrząs.

Zjawisko to było najsilniejszym trzęsieniem ziemi w regionie sejsmologicznym Central Afghanistan w ciągu ostatniego roku (od 22 czerwca 2021 r. do 22 czerwca 2022 r.). W tym okresie zanotowano 11 zjawisk o magnitudach od M2.7 do M5.9. Magnitudę M4.5 przekroczyły tylko cztery zjawiska. Trzęsienia ziemi w tym regionie spowodowane są przemieszczaniem się płyty indyjskiej na północ z prędkością około 40 mm/rok w kierunku płyty eurazjatyckiej.

Ogółem w obszarze zaprezentowanym na mapie w ciągu ostatniego roku miały miejsce 324 wstrząsy sejsmiczne o magnitudach od M2.7 do M5.9.

 

Statystyka zjawisk sejsmicznych z lokalizacją epicentrów w regionie obszaru mapy zarejestrowanych w okresie 22.06.2021 – 22.06.2022 r. wg danych EMSC.

afganistan tab 2

 

afganistan mapa 2

Mapa prezentująca aktywność sejsmiczną obszaru z lokalizacją epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w ciągu ostatniego roku tj. od 22 czerwca 2021 r. do 22 czerwca 2022 r. (oprac. PSG, wg danych EMSC, mapa bazowa CIA).

 

Omawiane trzęsienie ziemi zarejestrowane zostało również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Na poniższym rysunku zaprezentowano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane na stacjach PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski) i DZIW (Dziwie, gm. Przedecz, pow. kolski) monitoringu sejsmicznego w laboratoriach geodynamicznych PSG. Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 4200 km (38.1°), natomiast od stacji DZIW około 4550 km (40.8°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych (P) zarejestrowane zostały na stacji PG14 o godz. 21:01:56.5 UTC, tj. po upływie 7 min 20.0 s od momentu zdarzenia, natomiast na stacji DZIW o godz. 21:02:19.9 UTC, tj. po upływie 7 min 43.4 s.

 

afganistan sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.9 z epicentrum w regionie sejsmologicznym Central Afghanistan z 21.06.2022 r., godz. 20:54:36.5 (UTC) zarejestrowany przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznych w Hołownie (PG14) i Dziwiu (DZIW). Na wykresie składowej Z zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej P.

 

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Kamila Karkowska, Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz i Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej