Wystawa Art Jurassica w Muzeum Geologicznym

19 października 2022 r. w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB  otwarta została nowa wystawa czasowa „Art Jurassica – ściśle jawne inspiracje” prezentująca dzieła Krystyny Szwajkowskiej na tle okazów skał i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pochodzących z kolekcji Muzeum Geologicznego PIG-PIB.

Artystka przedstawiła prace inspirowane zarówno formami krajobrazu – wyrzeźbionymi przez procesy naturalne ostańcami skalnymi, jak i fakturą oraz strukturą samej skały i skamieniałościami – głównie amonitami, niemymi świadkami życia sprzed milionów lat, występującymi powszechnie w wapieniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Celem wystawy jest ukazanie często nieoczywistych związków i zależności istniejących pomiędzy światem przyrody nieożywionej, a środowiskiem biotycznym i kierunkami aktywności ludzkiej. Związki te w przypadku prezentowanych prac wynikają również z techniki wykonania większości z nich – litografii,  w której pierwotnie obrabianym przez artystkę materiałem jest kamień litograficzny.

Wystawa nawiązuje również do idei przewodniej Geoparku Północnej Jury, powstającego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To dążenie do ukazania budowy geologicznej regionu i wynikającego z niej bogactwa przyrodniczego i kulturowego. Wystawa wpisuje się również w cykl wydarzeń związanych z Międzynarodowym Dniem Georóżnorodności, ustanowionym 6 października, który ma na celu promocję i ochronę dziedzictwa przyrodniczego Ziemi.

Wystawa została przygotowana przez zespół Muzeum Geologicznego PIG-PIB przy współpracy z Krystyną Szwajkowską, a jej inicjatorką i kuratorką jest Monika Krzeczyńska. W wernisażu, wśród zaproszonych gości, uczestniczył także Tomasz Kucharski – Burmistrz Gminy i Miasta Olsztyn, w którym od lat mieszka i tworzy artystka.

Krystyna Szwajkowska pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń za swoją działalność twórczą i dydaktyczną. Brała udział w licznych prestiżowych wystawach, jest również autorką książek o technice litografii.

Wystawa jest kolejną z cyklu ekspozycji Muzeum Geologicznego, prezentujących dzieła artystyczne powiązane z geologią.