PIG-PIB na Deep Sea Minerals 2022

W dniach 25-27 października w Bergen odbyła się coroczna konferencja poświęcona złożom głębokomorskim. Wydarzenie zatytułowane Deep Sea Minerals już po raz drugi przyciągnęło licznych przedstawicieli nauki, firm poszukiwawczych i serwisowych oraz przedstawicieli władz – zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych zainteresowanych poszukiwaniem i wydobywaniem głębokomorskich złóż polimetalicznych.  

baner dsm


Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentował Łukasz Smajdor. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ Norwegia rozpoczęła właśnie 3-miesięczny proces konsultacji społecznych przed ogłoszeniem pierwszej w jej historii rundy przetargowej na poszukiwanie i rozpoznawanie „głębokomorskich minerałów”. W tym roku konferencja odbyła się pod hasłem: "Licence to Operate Securing Minerals for the Green Shift. Technology and Innovation".

Konferencja podzielona została na sześć sesji obejmujących:

  • status prac poszukiwawczych podmorskich minerałów,
  • Wyspy Cook’a – pierwsza runda koncesyjna,
  • środowisko/pozwolenie na działalność,
  • strategia poszukiwawcza/technologia,
  • przetwarzanie minerałów, rynek zbytu,
  • norweskie start-upy.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia z zakresu:

  • technologii poszukiwawczych (ograniczeń, metod poszukiwawczych, jak i sposobów rozwiązania istniejących problemów oraz propozycji innowacji w tym zakresie),
  • tematyki wydobywczej (dostępnych technologii, ograniczeń i problemów wydobywczych, metod, jak i sposobów rozwiązania istniejących problemów oraz propozycji innowacji w tym zakresie, legislacji, obliczania zasobów)
  • tematyki etyczno-środowiskowej (ingerencja w ekosystem, sposoby ograniczania wpływu, obecna wiedza w tym zakresie, obecne źródła minerałów tzw. „child-labour”).

Bardzo ważną sesją w odniesieniu do poszukiwania siarczków masywnych na polskich koncesjach na Atlantyku była sesja poświęcona strategiom poszukiwawczym oraz rozwojowi technologii. Duże znaczenie będzie miało tutaj podejście wieloaspektowe, tzw.  „multiphysics” przy użyciu jak największego zestawu metod pomiarowych w celu zminimalizowania ryzyka poszukiwawczego.

Doświadczeniem w tym aspekcie podzieliła się przedstawicielka firmy OFG (wykonawcy pierwszego rejsu badawczego na Oceanie Atlantyckim). Firma bierze udział w konsorcjum badawczym ATLAB (Atlantic Laboratory) pod przewodnictwem NTNU we współudziale z takimi instytucjami/firmami, jak: AkerBP, Equinor, OD, CGG, Emgs, TGS, Aliton, Shearwater, PGS, InApril, Norce.

Na obszarze badań wykonano już między innymi: badania CSEM, MT oraz sejsmikę 2D, która jest na etapie przetwarzania. Planowana jest również sejsmika OBN oraz CSEM/MT 3D.

Dotychczasowe wyniki prac omówił Stale Johansen, prof. NTNU. Przedstawiony został również rozwój technologii AUV.

Ebbe Hartz, Lead Geologist (AkerBP) prezentujący perspektywy górnictwa głębokomorskiego – dostępnych danych oraz ich zrozumienia

Ebbe Hartz, Lead Geologist (AkerBP) prezentujący perspektywy górnictwa głębokomorskiego – dostępnych danych oraz ich zrozumienia (zdjęcie: Halfdan Carstens https://geo365.no/dyphavsmineraler/1-km2-kan-gjore-norge-selvforsynt/)

Przedstawiciel firmy Argeo zaprezentował plany na najbliższy rok, natomiast Pablo Sobron, założyciel Impossible Sensing zaprezentował wyniki badań we współudziale z NASA nad nowym podejściem do metodyki pomiarów przy użyciu AUV. Połączenie techniki wizyjnej (stereo imaging – camera) oraz laserowej (spectra rastering) pozwoli m.in. na analizę składu mineralnego bez konieczności pobierania prób.

Phil Weaver (Associate Consultants) prezentujący baseline studies dla siarczków masywnych w rejonie Grzbietu Sródatlantyckiego (zdjęcie: Łukasz Smajdor)

Phil Weaver (Associate Consultants) prezentujący baseline studies dla siarczków masywnych w rejonie Grzbietu Sródatlantyckiego (zdjęcie: Łukasz Smajdor)

Acer Figueroa, doktorant z NOC z Southampton prezentujący markery wydobywcze dla siarczków masywnych z Grzbietu Śródatlantyckiego (zdjęcie: Łukasz Smajdor)

Acer Figueroa, doktorant z NOC z Southampton prezentujący markery wydobywcze dla siarczków masywnych z Grzbietu Śródatlantyckiego (zdjęcie: Łukasz Smajdor)

Tekst Łukasz Smajdor, Agata Kozłowska-Roman
Zdjęcia Łukasz Smajdor, Halfdan Carstens

sfinansowanie nfosigw

Udział przedstawiciela PIG-PIB w konferencji został zrealizowany w ramach zadania „Analiza uwarunkowań i współpraca z zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski” i został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Nr umowy 310/2021/Wn-07/FG-SM-DN/D)”