PIG-PIB o wodach podziemnych w rejonach eksploatacji górniczej

Zagrożenia oraz korzyści dla wód podziemnych w rejonach eksploatacji górniczej i jej zaprzestania były przedmiotem prelekcji wygłoszonej przez dr Lidię Razowską-Jaworek, zastępcę dyrektora Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Sosnowcu podczas konferencji „Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji”. Wydarzenie odbyło się 12 października 2022 r. w formie hybrydowej w Katowicach. Organizatorem konferencji była Polska Izba Ekologii, przy współudziale Głównego Instytutu Górnictwa.

Konferencja „Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji” miała na celu omówienie wyzwań dla regionu, takich jak m.in. ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód oraz podniesienie poziomu retencji.

Wystąpienie dr Lidii Razowskiej-Jaworek dotyczyło przede wszystkim wpływu likwidacji kopalń przez samozatopienie lub kontynuacji pompowań na wody podziemne, w tym także na Jednolite Części Wód Podziemnych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prelegentka przedstawiła także sugestie dotyczące analizy wpływu eksploatacji górniczej i jej zaniechania na wody podziemne w związku z transformacją regionu śląskiego.

Prezentacja dr Lidii Razowskiej-Jaworek

Lidia Razowska-Jaworek wskazała, że uwzględniając różnorodne oddziaływania eksploatacji górniczej na wody podziemne należy bardzo wnikliwie rozważyć decyzje dotyczące nie tylko rozpoczęcia eksploatacji górniczej, ale również sposobu jej zakończenia. Ze względu na transformację regionu śląskiego nieuchronna będzie likwidacja kopalń, a najlepszą opcją jest metoda samozatopienia wyrobisk, która jednak niesie za sobą bardzo poważne skutki dla wód podziemnych.

Metoda likwidacji kopalń przy kontynuowaniu pompowań jest bardzo kosztowna, ale w wielu regionach będzie niezbędna. Należy wtedy koniecznie dążyć do wykorzystania energii pompowanych wód i pozyskania cennych pierwiastków, które występują w wodach.

Ponadto, w przyszłości na terenie GZW konieczne będzie uruchomienie zintegrowanej, regionalnej sieci badawczej, ukierunkowanej na monitorowanie wpływu górnictwa i jego likwidacji na wody podziemne. Zaleca się również prowadzenie systematycznych obserwacji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i ich jakości oraz wykonanie regionalnego matematycznego modelu hydrogeologicznego, w którym przedstawione zostaną stan przeszły, aktualny i prognozy.

Oprócz przedstawicielki PIG-PIB, referaty przedstawili także reprezentanci Głównego Instytutu Górnictwa, zakładów górniczo – hutniczych, podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką wodną oraz ośrodków akademickich. Wydarzenie dedykowane było m.in. samorządom, spółkom zajmującym się likwidacją zakładów wydobywczych i rewitalizacją zasobów pokopalnianych oraz przedstawicielom administracji rządowej i górniczej.

Nagranie całej konferencji (referat dr Lidii Razowskiej-Jaworek od 1:19:30)

Więcej o konferencji >>