Żegnamy mgr. inż. Jarosława Kotyzę

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy żegna mgr. inż. Jarosława Kotyzę, pracownika Katedry Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, absolwenta Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stypendystę UNU Geothermal Training Programme na Islandii.

Śp. Jarosław Kotyza był specjalistą z zakresu geotermii, odnawialnych źródeł i poszanowania energii, a w szczególności technologii pomp ciepła.

jaroslaw kotyza

Swoje życie zawodowe poświęcił integracji branży OZE. W ostatnich latach wykreował Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini, którego był współinicjatorem. Jego pełne pasji zaangażowanie udzielało się współpracownikom i towarzyszyło Mu do ostatnich chwil jako kierownikowi „Miękini”.

Był współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma GLOBEnergia, założycielem i członkiem zarządu organizacji branżowych: Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła - PORT PC oraz Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Śp. Jarosław Kotyza był laureatem wielu wyróżnień branżowych, w tym Nagrody Trendera, którą otrzymał podczas Konferencji Trendy Energetyczne 2022 w listopadzie tego roku.

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB miał wielki zaszczyt współpracować w ostatnich latach ze śp. Jarosławem Kotyzą przy okazji działań w ramach nowo powstałego HUB-u technologicznego Miękinia oraz opracowania „Wieloletniego Programu Wykorzystania Zasobów Geotermalnych Polsce”. Jarosław Kotyza dał się poznać jako wybitny specjalista i pasjonat tematyki gruntowych pomp ciepła oraz zdeklarowany propagator walki o czyste powietrze w regionach uzdrowiskowych.

Jego profesjonalna wiedza, głęboka mądrość, fascynująca osobowość, życzliwość i bezinteresowność sprawiały, że cieszył się uznaniem i szacunkiem wielu osób i środowisk. Był człowiekiem o szczerym sercu, pozytywnie nastawionym do świata i ludzi. Swoim działaniem inspirował i zachęcał do pracy.

Śmierć śp. Jarosława Kotyzy jest niepowetowaną stratą dla nas wszystkich, a w szczególności dla społeczności geotermalnej, branży OZE i pomp ciepła oraz środowiska naukowców zajmujących się oceną potencjału geotermii niskotemperaturowej.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci, będąc wzorem postępowania w życiu i pracy zawodowej.

Rodzinie oraz Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.