Barbórkowa uroczystość w PIG-PIB

Po trzech latach przerwy obecni i emerytowani pracownicy PIG-PIB oraz zaproszeni goście mogli znów spotkać się w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB, aby celebrować górniczo-geologiczne święto. Tradycyjne spotkanie z okazji Barbórki urządziliśmy 9 grudnia 2022 r. w gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB.

Epidemia Covid-19 wymusiła zmianę sposobu organizacji wielu spotkań, w tym również ważnych dla Instytutu uroczystości. Zarówno w 2020, jak i w 2021 roku celebrowaliśmy Barbórkę zdalnie, przed ekranami komputerów. W 2022 roku sytuacja na szczęście się ustabilizowała i tym razem mogliśmy spotkać się i świętować tak, jak każe tradycja, bez udziału elektronicznych "pośredników".

barbórka 2022

Dyrekcja PIG-PIB wita zaproszonych gości 

Uroczystość Barbórki w naszym Instytucie rozpoczęła się o godz. 13.30 od odśpiewania przez chór Państwowego Instytutu Geologicznego hymnu "Górniczy stan", którego wykonanie wzbudziło powszechne uznanie i wysoko podniosło poprzeczkę artystyczną.

barbórka 2022

Chór Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB wykonuje pieśń "Górniczy stan"

Następnie Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat powitał zgromadzonych uczestników uroczystości. Byli wśród nich m.in. dr Piotr Dziadzio, Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Małgorzata Keller-Boroszko, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  oraz Sebastian Barkowski, Pełnomocnik ds. międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, a także instytutów badawczych, wyższych uczelni, stowarzyszeń i firm z branży geologiczno-górniczej. Wiele osób przybyło na spotkanie w mundurach górniczych, z przykuwającymi wzrok orderami państwowymi i złotymi kneflami (guzikami).

barbórka 2022

Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat wita zgromadzonych gości i pracowników

barbórka 2022

Goście Barbórki dopisali, a atmosfera na sali była uroczysta

Zgodnie z wieloletnią tradycją złożony został meldunek barbórkowy, który brawurowo zaprezentował Zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński. Przedstawił działalność PIG-PIB w 2022 roku, wymieniając najważniejsze realizowane zadania, osiągnięcia oraz nagrody przyznane Instytutowi za realizację ważnych projektów.

barborka 6

Dr Andrzej Głuszyński składa meldunek barbórkowy

Po meldunku głos zabrał Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio, który życzył dyrekcji Instytutu i wszystkim pracownikom realizacji planów – tak zawodowych, jak i osobistych oraz sukcesów na każdym gruncie. Podziękował za dotychczasowe efekty pracy oraz zaangażowanie w realizację ważnych projektów, wskazując jednocześnie kolejne wyzwania, które czekają Instytut.

- Szczęść Boże, niech żyje nam górniczy stan - zakończył swoje wystąpienie Piotr Dziadzio.

barbórka 2022

Dr Piotr Dziadzio składa życzenia pracownikom Instytutu

Kolejnym punktem części oficjalnej było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych, dyplomów nadania stopni górniczych oraz stopni naukowych. W tym roku lista uhonorowanych osób była bardzo długa – liczyła ponad 60 osób, z czego znaczna część odbierała wyróżnienia osobiście.

barborka 7

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio wręcza Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP prof. dr. hab. Grzegorzowi Pieńkowskiemu

barborka 8

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio wręcza Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP dr hab. Krystynie Rywockiej-Kenig

barborka 9

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio wręcza Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP dr. Adamowi Wójcickiemu

barborka 10

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio wręczył Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP dr hab. Katarzynie Jarmołowicz-Szulc, prof. instytutu

Oficjalną część Barbórki zakończył koncert Chóru PIG-PIB pod batutą Jakuba Prasała, który wykonał trzy popularne utwory: "Poszła Karolinka do Gogolina", "U sztygara Marcina" i "Świętej Barbórki my wierne dzieci".

barbórka  

Chór Państwowego Instytutu Geologicznego wykonuje tradycyjne pieśni górnicze

Przedostatnim punktem barbórkowego programu było odsłonięcie wystawy czasowej w Muzeum Geologicznym, zatytułowanej "Kwarc – zwyczajnie nadzwyczajny - dzieła natury wybrane".

barbórka 2022

Otwarcie nowej wystawy w Muzeum Geologicznym, poświęconej kwarcowi

Barbórka jest świętem, podczas którego oddaje się hołd ciężkiej pracy górników i geologów, ale także radosnym spotkaniem, gdzie na Karczmie Piwnej można bawić się i nadrabiać towarzyskie zaległości. Spotkanie w pięknych salach naszego Muzeum trwało do późnych godzin wieczornych. 

barborka 33

Spotkanie barbórkowe w salach Muzeum Geologicznego trwało do późnych godzin wieczornych

Mamy nadzieję, że spotkamy się tu ponownie za rok!

Galeria zdjęćZdjęcia: Michał Zieliński, Anita Starzycka