Otwarcie nowej wystawy w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

22 grudnia 2022 roku Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach otrzymało świąteczny prezent – nowy kształt stałej wystawy paleontologicznej. Stało się to dzięki zrealizowanemu projektowi „Koncepcja ochrony i ekspozycji stanowisk ze śladami dinozaurów na terenie planowanego geoparku Dolina Kamiennej”, wykonywanego w latach 2021-2022 w ramach zadań PSG przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W otwarciu wystawy, oprócz gospodarzy reprezentowanych przez dyrektora Muzeum, Pawła Kołodziejskiego, wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, Główny Geolog Kraju, dr Piotr Dziadzio, wicestarosta powiatu starachowickiego, Dariusz Dąbrowski, przewodniczący sejmiku świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wójt gminy Borkowice Robert Fidos, a z ramienia PIG-PIB dr hab. Piotr Szrek zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, sekretarz naukowy i członek Rady starachowickiego muzeum oraz prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, kierownik wspomnianego projektu i autor nowej wystawy. Otwarcie wystawy było relacjonowane przez lokalne media.

W swoim wystąpieniu Główny Geolog Kraju podkreślił wysokie walory naukowe i edukacyjne zarówno wystawy paleontologicznej, jak i całego muzeum, gratulując sukcesu Instytutowi, kierownictwu Muzeum i starachowickiemu samorządowi. Muzeum jest w jego przekonaniu jedną z najlepszych przyrodniczo-technicznych placówek muzealnych w Polsce. Głos zabrał też wicestarosta Dariusz Dąbrowski, podkreślając owocną, ponad 20-letnią współpracę z PIG-PIB.

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio na otwarciu odnowionej wystawy paleontologicznej w Starachowicach

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio na otwarciu odnowionej wystawy paleontologicznej w Starachowicach

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne zwiedzanie Muzeum i rozmowy o planach na przyszłość, zarówno tych dotyczących rozwoju muzeum w Starachowicach i stanowiska dokumentacyjnego w Borkowicach, gdzie też ma powstać muzeum przyrodnicze w naturalnym, geologicznym otoczeniu.

Powraca też projekt geoparku „Dolina Kamiennej” – to region o wyjątkowym w skali europejskiej nagromadzeniu zabytków przyrody nieożywionej, unikalnych stanowisk archeologicznych (Rydno, Krzemionki Opatowskie), pozostałości produkcji żelaza od czasów starożytnych po Centralny Okręg Przemysłowy, a także zachowanych krajobrazów historycznych. Wszyscy zgodnie wyrazili przekonanie, że trudno przecenić znaczenie edukacji przyrodniczej, a PIG-PIB ma tu bardzo wiele do zaoferowania, wykonując swoje ustawowe zadania i jednocześnie realizując wizję rozwoju nowoczesnej jednostki badawczej.

Otwarcie odnowionej wystawy paleontologicznej w Starachowicach - przemawia prof. Grzegorz Pieńkowski

Otwarcie odnowionej wystawy paleontologicznej w Starachowicach - przemawia prof. Grzegorz Pieńkowski

Wystawa skorygowała i poszerzyła o nową wiedzę ekspozycję dotyczącą polskich dinozaurów, dodając wiele faktów dotyczących ich powiązań ze środowiskiem i paleoklimatem. Na wystawie nie mogło oczywiście zabraknąć ekspozycji dotyczącej najnowszego odkrycia setek perfekcyjnie zachowanych tropów dinozaurów na stanowisku Borkowice, należycie uwypuklono też istotny wkład polskich badań w wiedzę o dinozaurach (między innymi udokumentowanie pierwszych dowodów ich stadnych zachowań i umiejętności pływania). Szczególnie istotna jest nowa część  wystawy dotycząca klimatu, objaśniająca mechanizmy rządzące jego zmianami w przeszłości geologicznej i obecnie oraz ukazująca groźne perspektywy czekające nas wszystkich, jeśli nie zatrzymamy destrukcyjnych zmian globalnych powodowanych przez naszą cywilizację.

Tekst prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski

Zdjęcia Wioletta Sobieraj