Żegnamy Śp. Michała Gientkę

znicz


Z wielkim smutkiem żegnamy zmarłego 24 stycznia 2023 roku mgr. MICHAŁA GIENTKĘ,

wieloletniego pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego.

Michał Gientka urodził się 8 listopada 1947 r. w Łodzi. W 1954 r. z całą rodziną przeniósł się do Warszawy i tutaj kontynuował edukację, kończąc w 1965 r. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamojskiego. W tym samym roku rozpoczął też studia na Politechnice Warszawskiej. W 1968 r. zrezygnował ze studiów na Politechnice i zdał pomyślnie egzamin wstępny na geologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską pt. "Górna jura okolic Olkusza” napisał pod kierunkiem prof. Jana Kutka i obronił w 1974 r.

Po odbyciu blisko rocznej służy wojskowej w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy, we wrześniu 1975 r. podjął pracę w Instytucie Geologicznym, w Zakładzie Złóż Surowców Skalnych, którym ówcześnie kierował prof. Stefan Kozłowski. Przez następnych kilkanaście lat pracował na stanowiskach naukowo-badawczych asystenta i starszego asystenta, zajmując się problematyką poszukiwań złóż kruszyw naturalnych.

Po zmianie podziału administracyjnego kraju (1975 r.) stał się współautorem programów poszukiwań złóż kruszyw w niemal wszystkich 49 województwach. Dzięki tym opracowaniom możliwe było odkrycie i wstępne udokumentowanie geologiczne zasobów złóż w kategoriach perspektywicznych (D1) i prognostycznych (D2). W niektórych obszarach, np. w dolinie Warty pomiędzy Gorzowem a Kostrzynem Michał Gientka prowadził bardziej szczegółowe badania, których wyniki pozwoliły na opracowanie wytycznych metodyki poszukiwań złóż kruszyw. Zainteresowania badawcze Michała Gientki nie ograniczały się tylko do kruszyw naturalnych, ale dotyczyły także innych surowców skalnych, np. piasków szklarskich i odlewniczych.

Pod koniec lat 80-tych XX wieku, po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego w Polsce Michał Gientka rozpoczął pracę w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Od 1 lipca 1990 r. objął tam funkcję wicedyrektora Departamentu Geologii, a od 1997 r. stanowisko wicedyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. Okres pracy w Ministerstwie to przede wszystkim prace nad nową ustawą Prawo geologiczne i górnicze, a także definiowanie roli Państwowego Instytutu Geologicznego w systemie służby geologicznej kraju. Michał Gientka stał się wyjątkowym znawcą tej problematyki, stając się konsultantem dla wielu instytucji, m.in. Sejmu RP.

W 1998 r. wrócił do pracy w Państwowym Instytucie Geologicznym, w Zakładzie Geologii Gospodarczej, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 2009 r. Zajmował się przede wszystkim prowadzeniem bilansu zasobów kopalin, zajmując się kilkunastoma różnymi kopalinami, przede wszystkim z grupy surowców skalnych i chemicznych. Uczestniczył także w pracach związanych z wyceną wartości informacji geologicznej, niezbędnych w procesie koncesjonowania (m.in. złóż węglowodorów) oraz problematyką odpadów pogórniczych i przeróbczych, stając się niekwestionowanym autorytetem krajowym i międzynarodowym.

Michał Gientka został odznaczony licznymi odznakami resortowymi, a w 2005 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Bardzo cenił otrzymaną w 2007 r. Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego. Posiadał również stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia.

Problemy zdrowotne zmusiły Go do odejścia na emeryturę w wieku zaledwie 62 lat.

Zmarł w Warszawie 24 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 2 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie-Ursus, ul. Rybnicka 27. Po mszy nastąpi wyprowadzenie na cmentarz we Włochach do grobu rodzinnego.