PIG-PIB na XVI Forum Pomp Ciepła w Kielcach

8 marca 2023 r. obyło się XVI Forum Pomp Ciepła, towarzyszące wydarzeniu strefy Targów Kielce - MiastaOZE. Podczas Forum można było zasięgnąć informacji i porady na stoisku Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB oraz wysłuchać referatu Grzegorza Ryżyńskiego z Zakładu Geologii Inżynierskiej o mapach potencjału geotermii niskotemperaturowej. 

Forum Pomp Ciepła to cykliczna impreza organizowana już raz szesnasty podczas pierwszego dnia Targów ENEX w Kielcach. To jednocześnie doskonała okazja do poznania odpowiedzi na pytania m.in.:

  • jaki jest potencjał polskiego rynku pomp ciepła?
  • jakie jest miejsce gruntowych, a jakie powietrznych pomp ciepła na rynku?
  • jak wygląda aktualna sytuacja cenowa tej technologii?

To również idealne miejsce, by poznać „nowinki” w zakresie użyteczności czy sposobach sterowania i diagnostyki pomp ciepła.

Forum jest także czasem do rozmów ekspertów o zmianach w prawie, o kolejnych wymaganiach dla instalatorów, a w tym także o wpływie warunków geologicznych na efektywność projektowanych systemów geotermii niskotemperaturowej. Wydarzenie stanowi też przyjazną odwiedzającym przestrzeń do zadawania pytań i rozwiązywania problemów.

Na XVI Forum Pomp Ciepła, jak co roku, nie mogło zabraknąć geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Nasi eksperci wyjaśniali odwiedzającym, dlaczego znajomość budowy geologicznej jest kluczowa w projektowaniu systemów gruntowych pomp ciepła oraz prezentowali na dwóch stanowiskach dostęp do danych geologicznych on-line. 

Zespół Pracowni Geotermii Niskotemperaturowej PIG-PIB na stoisku w Pasażu Energetycznym na Forum Pomp Ciepła w Kielcach

Zespół Pracowni Geotermii Niskotemperaturowej PIG-PIB na stoisku w Pasażu Energetycznym na Forum Pomp Ciepła w Kielcach

Inwestycje wykorzystujące gruntowe pompy ciepła, w porównaniu z powietrznymi pompami ciepła wymagają sporych nakładów finansowych. Mimo to gruntowe pompy ciepła cały czas znajdują w Polsce wielu zwolenników, zwłaszcza w przypadku instalacji o dużej mocy. Z pewnością wpływ na taką sytuację, ma wygoda i bezpieczeństwo urządzenia, jego mała awaryjność oraz fakt, że nie wymaga obsługi. Można je praktycznie instalować wszędzie.

Zobacz film:


O tym, czy w każdych warunkach geologicznych instalacja gruntowych pomp ciepła jest możliwa, bezpieczna dla środowiska i opłacalna ekonomicznie staraliśmy się informować uczestników Forum na stoisku PIG-PIB. Wykorzystując czytelne dla odbiorców infografiki, a także prezentowane na ekranach mapy potencjału geotermalnego wyjaśnialiśmy kluczowe znaczenie informacji geologicznej w procesie projektowania systemów geotermii niskotemperaturowej wykorzystujących otworowe wymienniki ciepła.

Stoisko PIG-PIB cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników Targów w Kielcach. Informacja geologiczna o potencjale geotermii niskotemperaturowej dostępna on-line na geoportalach PIG-PIB to niewątpliwe „gorący temat”

Stoisko PIG-PIB cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników Targów w Kielcach. Informacja geologiczna o potencjale geotermii niskotemperaturowej dostępna on-line na geoportalach PIG-PIB to niewątpliwe „gorący temat”

Eksperci z PIG-PIB prezentowali efekty zadania państwowej służby geologicznej w ramach projektu pn.: „Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej w przeglądarkach mapowych Państwowego Instytutu Geologicznego”. Tematyka ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, głównie dzięki dynamicznej interakcji z uczestnikami Forum.

Stoisko PIG-PIB

Stoisko PIG-PIB podczas XVI Forum Pomp Ciepła

Interaktywna prezentacja zasobów informacji geologicznej PIG-PIB umożliwiła pokazanie, jak wykorzystywać dostępne przeglądarki GIS do dotarcia do danych zawierających ocenę potencjału energetycznego geotermii niskotemperaturowej. Wyjaśnialiśmy, że tylko dzięki rzetelnej wiedzy o budowie geologicznej podłoża (rodzaju skał i ich przewodności cieplnej) inwestor może dobrać optymalną liczbę wierceń i w wielu przypadkach, kiedy warunki geologiczne są korzystne, zmniejszyć nakłady finansowe na wykonanie sytemu geotermalnego. W efekcie uzyskuje się wtedy szybszy czas zwrotu inwestycji.

Stoisko PIG-PIB na XVI Forum Pomp Ciepła w Kielcach

Stoisko PIG-PIB na XVI Forum Pomp Ciepła w Kielcach

Informacja geologiczna może mieć kluczowe znaczenie w ogólnym rachunku ekonomicznym dla osób, które zdecydują się na wymianę starych, zanieczyszczających środowisko instalacji grzewczych na nowe, energooszczędne i niskoemisyjne rozwiązania.

Uczestnicy Forum odwiedzający nasze stoisko byli bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością danych dostępnych on-line w zasobach Centralnej Bazy Danych Geologicznych, udostępnianych bezpłatnie w przeglądarkach mapowych Instytutu (geologia.pgi.gov.pl oraz geolog.pgi.gov.pl). Możliwość praktycznie natychmiastowego dostępu do informacji o budowie geologicznej w rejonie planowanej instalacji gruntowych pomp ciepła z poziomu aplikacji GEOLOG z urządzeń mobilnych (telefony i tablety) wzbudzała bardzo pozytywne zaskoczenie osób odwiedzających nasze stoisko.

Stałym punktem Forum Pomp Ciepła była sesja poświęcona różnym aspektom związanymi z gruntowymi pomp ciepła. Dyskusja dotyczyła spraw technicznych, prawnych, a także geologii. Grzegorz Ryżyński z PIG-PIB miał przyjemność wystąpić z prezentacją: „Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej – nowe narzędzie dla projektantów i inwestorów„.

Grzegorz Ryżyński przedstawia referat pt. „Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej – nowe narzędzie dla projektantów i inwestorów„

Grzegorz Ryżyński przedstawia referat pt. „Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej – nowe narzędzie dla projektantów i inwestorów„

Z roku na rok zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wzrasta, czego dobitnym przykładem była rekordowa frekwencja na tegorocznej – XVI edycji Forum Pomp Ciepła. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to doskonała możliwość dotarcia do końcowych użytkowników produktów – map i baz danych – wytwarzanych w ramach realizacji zadań państwowej służby geologicznej i promocji wykorzystania ciepła ziemi do odnawialnego ogrzewania i chłodzenia obiektów budowlanych i przemysłowych.

Forum Pomp Ciepła

Frekwencja na wydarzeniu była rekordowa

Organizatorem XVI Forum Pomp Ciepła był ogólnopolski portal i kwartalnik GLOBENERGIA, a Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy został patronem wydarzenia.