Spotkanie robocze w Madrycie w ramach projektu Geological Service for Europe

W dniach 8 - 9 marca 2023 r. w siedzibie hiszpańskiej służby geologicznej (IGME) w Madrycie odbyło się spotkanie robocze grupy zadaniowej nr 7 (WP7) europejskiego projektu Geological Service for Europe (GSEU). Na spotkaniu Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentowali: Marcin Słodkowski, Katarzyna Jóźwik oraz Urszula Stępień z Zakładu Kartografii Geologicznej.

Zadaniem grupy pn. European Geological Data Infrastructure (EGDI) jest przede wszystkim utrzymanie, modernizacja, optymalizacja oraz rozbudowa portalu EGDI, firmowanego i zarządzanego przez EuroGeoSurveys. Portal ten zostanie zasilony nowymi danymi tematycznymi, które będą opracowane w ramach merytorycznych grup zadaniowych projektu GSEU.

Uczestnicy spotkania w Madrycie (fot. IGME)

Uczestnicy spotkania w Madrycie (fot. IGME)

Spotkanie w Madrycie, poprzedzone licznymi telekonferencjami i dyskusjami w odpowiednich podgrupach tematycznych miało na celu uzgodnienie szczegółów dotyczących organizacji pracy oraz możliwości wykorzystania metodyki Agile na potrzeby zarządzania zadaniami i tworzenia oprogramowania tj. pożądanych elementów systemu EGDI.

Potwierdzono wcześniejsze ustalenia, że prace prowadzone będą równolegle w pięciu głównych zespołach zajmujących się następującymi zagadnieniami:

  1. Analiza wymagań (Requirement Analysis)
  2. Analiza danych i standardy (Data Analysis and Standards)
  3. Analiza systemu (System Analysis)
  4. Rozwój oprogramowania (Software Development)
  5. Wsparcie użytkownika (User Support).

Zespół ekspertów PIG-PIB uczestniczyć będzie w pracach związanych z analizą danych i standardami (Data Analysis and Standards) oraz rozwojem oprogramowania (Software Development).

Przedstawiona podczas spotkania prezentacja dotycząca możliwości wykorzystania technologii semantycznych (fot. U. Stępień)

Przedstawiona podczas spotkania prezentacja dotycząca możliwości wykorzystania technologii semantycznych (fot. U. Stępień)

Poza kwestiami związanymi z zarządzaniem i podziałem prac, podczas spotkania przedstawiono także główne założenia planowanej infrastruktury tzw. bazy wiedzy EGDI (EGDI knowledge base). Będzie ona złożona z czterech podstawowych „warstw”:

  1. Informacji (Information),
  2. Obszarów wiedzy (Knowledge Areas),
  3. Ekspertyzy (Expertise)
  4. Centralnego ośrodka dostępowego (Data Hub – EGDI Components).

Baza wiedzy EGDI będzie operować na formatach Linked Data. Tego typu dane tworzą grafy reprezentujące wiedzę, która przekazywana jest w zdefiniowanych połączeniach pomiędzy publikowanymi obiektami przestrzennymi.

W celu ułatwienia użytkownikom przeszukiwania bazy wiedzy opracowana zostanie wyszukiwarka języka naturalnego. Jednak, aby możliwe było wdrożenie takiej wyszukiwarki, konieczna jest harmonizacja danych w ujęciu semantycznym oraz przestrzennym, jak również rewizja stosowanego słownictwa dziedzinowego.

Tekst: Katarzyna Jóźwik, Marcin Słodkowski, Urszula Stępień