Rozpoczęcie projektu Geological Service for Europe (GSEU)

W dniach 29-30 września 2022 w Brukseli odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu Geological Service for Europe (GSEU). Przedstawiono na nim cele i plany projektu, sprawozdawczość, kwalifikowalność kosztów i inne aspekty formalne wynikające z przepisów Unii Europejskiej.

Podstawowym celem projektu Geological Service for Europe (GSEU) jest podjęcie działań na rzecz zdrowej planety oraz gospodarki klimatycznie neutralnej. Projekt będzie bezpośrednio wspierał wizję Europejskiego Zielonego Ładu, umożliwiając oparcie go na solidnych, geologicznych podstawach – źródłach energii, wodzie i surowcach, bez których życie na Ziemi nie jest możliwe. GSEU, oprócz celów szczegółowych dotyczących konkretnych działań, ma za zadanie stworzyć długofalowy mechanizm współpracy służb geologicznych zrzeszonych w ramach EuroGeoSurveys. Pozwoli na bieżące scalanie i ewaluację informacji geologicznych, umożliwiających długofalowe planowanie wykorzystania górotworu, w tym ocenę potencjału surowcowego, energetycznego, zasobów wód gruntowych, geozagrożeń etc. Pomoże także w ograniczaniu i rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów dotyczących wykorzystania przestrzeni podziemnej.

GSEU będzie:

 1. tworzyć i testować procedury oraz rozwijać narzędzia ułatwiające pozyskiwanie i harmonizację paneuropejskich danych geologicznych,
 2. rozwijać już istniejącą European Geological Data Infrastructure (EGDI), która z „hurtowni danych” ma przekształcić się w „infrastrukturę wiedzy” odpowiadającej na najważniejsze wyzwania stojące przed Europą
 3. wzmocniać krajową i regionalną sieć służb geologicznych. 

GSEU będzie działać w ramach dziewięciu pakietów zadaniowych:

 1. koordynacja i zarządzanie;
 2. surowce krytyczne, Międzynarodowe Centrum Doskonałości oraz Ramowa Klasyfikacja Narodów Zjednoczonych;
 3. energia geotermalna i inwentaryzacja składowania podziemnego;
 4. ocena, ochrona i zrównoważone wykorzystanie europejskich zasobów wód podziemnych;
 5. ocena wrażliwości wybrzeży i optymalizacja lokalizacji morskich farm wiatrowych;
 6. kontekst geologiczny dla europejskiego systemu danych i informacji geologicznej;
 7. European Geological Data Infrastructure – EGDI;
 8. komunikacja, rozpowszechnianie i wykorzystanie informacji;
 9. sieć służb geologicznych i zrównoważone usługi dla Europy.

Konsorcjum składa się z ponad 40 organizacji partnerskich z 36 krajów europejskich (w tym zarówno krajowych, jak i regionalnych organizacji geologicznych i partnerów stowarzyszonych). Projekt będzie realizowany przez pięć lat, począwszy od 1 września 2022 i jest w dużej mierze finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europe. EuroGeoSurveys (EGS), koordynator projektu GSEU, jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym europejskie służby geologiczne, które od ponad 50 lat wspiera współpracę między wiodącymi instytucjami geologicznymi w Europie.

 Tekst: Marta Banasiewicz oraz Ewa Szynkaruk