Zapraszamy do udziału w konferencji „Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii”

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii” stanowi kontynuację cyklu spotkań rozpoczętych w 2001 r. i ma na celu prezentację osiągnięć z dziedziny petrologii, mineralogii i geochemii.

FORMULARZ REJESTRACYJNY: konferencje.pgi.gov.pl/pl/rejestracja-PETROLOGIA2023

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

1 CZERWCA 2023 r.

 • 11:00–12:00 Rejestracja uczestników
 • 12:00 Otwarcie konferencji
 • 14:00–15:00 Obiad
 • 15:00–17:00 Sesja referatowa
 • 18:00 Spotkanie towarzyskie poza terenem PIG-PIB (własny zakres finansowania)

2 CZERWCA 2023 r.

 • 9:00–14:00 Sesja referatowa i sesja posterowa (z przerwą kawową)
 • 14:00–15:00 Obiad
 • 15:00–17:00 Sesja referatowa i/lub piesza wycieczka do kamieniołomów, rezerwatów przyrody w Kielcach (np. Wietrznia, Kadzielnia)

3 CZERWCA 2023 r.

Wycieczka terenowa do miejsc:

 • Kamieniołom Zachełmie – mineralizacja hydrotermalna hematytowo-barytowo-węglanowa i erozyjno-kątowa niezgodność postwaryscyjska
 • Kamieniołom Rzepka – żyły kalcytowe Góra Miedzianka – mineralizacja polimetaliczna oraz tektonika waryscyjska i alpejska
 • Góra Miedzianka – mineralizacja polimetaliczna oraz tektonika waryscyjska i alpejska

TEMATYKA KONFERENCJI. TYTUŁY PREZENTACJI

 • Interakcja skała – solanka – CO2
 • Badania geochemiczno-mineralogiczne oraz geofizyczne (VLF) w poszukiwaniach złóż złota typu żyłowego w rejonie Kleczy-Radomic w Górach Kaczawskich
 • Ważne i użyteczne fakty analityczne dotyczące inkluzji fluidalnych w minerałach w kontekście systemów naftowych
 • Badania ramanowskie i mikrotermometria inkluzji a możliwości metodyczne i interpretacyjne
 • Przejawy mineralizacji w odniesieniu do procesów geotektonicznych w Karpatach fliszowych – nowe doniesienia
 • Wpływ dawnego górnictwa rud polimetalicznych w Czarnowie na wybrane elementy środowiska przyrodniczego w świetle badań geochemicznych
 • Minerały wtórne z kopalni Breiner (Maramureş, Rumunia) jako przykład tworzącej się współcześnie mineralizacji wtórnej
 • Charakterystyka petrograficzno-mineralogiczna nowych horyzontów tufowych wraz z towarzyszącymi im zlepieńcami i piaskowcami wulkanoklastycznymi z ogniwa Kłodnicy (turnej, wizen) w basenie lubelskim
 • Mikrofacje i diageneza wapieni oolitowych najniższego triasu w profilu Gorzów Wielkopolski IG 1 (zachodnia Polska)
 • Wstępne rozpoznanie petrograficzne i geochemiczne materii organicznej rozproszonej w skałach karbonu z obszaru Pomorza Zachodniego
 • Dojrzałość materii organicznej w odmianach litologicznych łupku miedzionośnego NE części złoża Rudna – związek z mineralizacją kruszcową oraz przejawami obecności ciekłych węglowodorów
 • Mineralizacja gipsowa w warstwach hieroglifowych antykliny Jankowej Krążenie płynów w skałach okruchowych: studium przypadku piaskowców krośnieńskich z rejonu Bereżek (Bieszczady Wysokie)
 • Skały silikoklastyczne triasu i jury niecki łódzko-miechowskiej w aspekcie rozwoju ich przestrzeni porowej
 • Wpływ więźby skały na mechanizm deformacji: studium przypadku wstęg deformacyjnych w piaskowcach otryckich
 • Maty mikrobialne w sekwencjach silikoklastycznych – analiza paleośrodowiska w oligoceńskim basenie karpackim (formacja menilitowa, jednostka skolska)
 • Górnictwo w Arktyce, problemy środowiskowe i ekologiczne na przykładzie N Skandynawii (Kvalsund, Norwegia, Monchegosk, Rosja)
 • Geoheritage of the Alta region (N Norway)
 • Datowanie apatytów z żył kwarcowo-chlorytowo-apatytowych w fyllitach z Podmąchocic
 • Idiomorficzny ksenotym w skałach niskometamorficznych z Gór Świętokrzyskich
 • Wstępne badania diagenezy utworów wapienia muszlowego w północnej części regionu śląsko-krakowskiego (otw. 25-BN Biskupice)
 • Klinoptylolit w serii menilitowo-krośnieńskiej
 • Zastosowanie metod petrograficznych w ocenie pochodzenia „seidów” – saamskich kamieni mocy na przykładzie NE Skandynawii
 • Wieki odziedziczone w cyrkonach z neogeńskich andezytów z Pienińskiego Pasa Skałkowego
 • Budowa geologiczna i mineralogia regionu świętokrzyskiego

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 500 zł (bez wycieczki).

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Uczestnicy organizują i ponoszą koszty noclegów we własnym zakresie.

Koszt wycieczki wynosi 200 zł.

Podane kwoty są kwotami brutto i zawierają 23% VAT.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej - 17 maja 2023 r.

Opłatę konferencyjną należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na konto:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
NIP 525-000-80-40
BANK: PKO Bank Polski 40 1020 1042 0000 8902 0531 4440 PLN

W tytule przelewu koniecznie należy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek PETROLOGIA 2023.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. instytutu
 • dr hab. Aleksandra Kozłowska, prof. instytutu
 • dr Marta Kuberska
 • dr Sylwester Salwa
 • mgr Jarosław Zacharski
 • mgr Michał Zieliński

KONTAKT

Dr hab. Aleksandra Kozłowska, prof. instytutu
tel. 22 45 92 556

dr Marta Kuberska
 tel. 22 45 92 32

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sfinansowanie nfosigw

 

Konferencja jest organizowana w ramach zadania „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023” i jest dofinansowana ze środków NFOŚiGW.