PIG-PIB na jubileuszowej konferencji NOVDROG 2023

W dniach 20-21 kwietnia 2023 r. w Niepołomicach k. Krakowa odbyła się Jubileuszowa V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropoli i Regionów 2023. W wydarzeniu wzięli udział geolodzy inżynierscy z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK) RP Oddział w Krakowie, a Instytut pełnił rolę oficjalnego partnera konferencji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, branży drogowej, geologicznej oraz budowlanej, w tym inwestorzy, projektanci, wykonawcy, producenci i dostawcy, a także przedstawiciele świata nauki. Geolodzy inżynierscy z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB uczestniczyli w konferencji po raz pierwszy.

Uczestnicy konferencji podczas sesji referatowych

Uczestnicy konferencji podczas sesji referatowych

W trakcie dwóch dni sesji referatowych przedstawionych zostało wiele ciekawych prezentacji dotyczących inwestycji drogowych realizowanych w Polsce, nowinek technologicznych wykorzystywanych w trakcie budowy dróg, a także nowoczesnych technologii pozwalających na efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą drogową (np. wykorzystanie statków bezzałogowych w działaniach dotyczących bezpieczeństwa drogowego).

Dodatkowo, dr Edyta Majer – kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej wygłosiła referat pod tytułem:   pdf „Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) – cyfrowe dane wspomagające planowanie infrastruktury drogowej” (11.78 MB) . W swojej prezentacji dr Edyta Majer skupiła się przede wszystkim na zaprezentowaniu informacji o dostępie do danych geologiczno-inżynierskich i możliwościach ich wykorzystania, w trakcie projektowania oraz realizacji inwestycji drogowych.

Dr Edyta Majer wygłasza referat pn. „Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) – cyfrowe dane wspomagające planowanie infrastruktury drogowej”

Dr Edyta Majer wygłasza referat pn. „Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) – cyfrowe dane wspomagające planowanie infrastruktury drogowej”

Dodatkowo poinformowała o rozpoczęciu prac nad projektem naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID II „Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych”, realizowanego w ramach konsorcjum naukowego w skład, którego wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Lider), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (Partner), Politechnika Gdańska (Partner), Instytut Badawczy dróg i Mostów (Partner).

Jak się okazało na zakończenie konferencji, referat dr Edyty Majer głosami uczestników wygrał konkurs na najlepszą prezentację.

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się dyskusja dotycząca wyzwań w kształceniu kadry drogowej na uczelniach wyższych, w świetle nowych wytycznych dotyczących zmian w projektowaniu. Poruszono sylwetki obecnych studentów, problem z malejącą liczbą studentów, a także model kończenia studiów na stopniu inżyniera, co wpływa na niską liczbę specjalistów w konkretnych dziedzinach. Interesującym elementem dyskusji było sprawdzenie możliwości napisania pracy magisterskiej przy użyciu sztucznej inteligencji, za pomocą cieszącego się gwałtownie rosnącą popularnością chatbota ChatGPT – narzędzia zdecydowanie wywołującego skrajne emocje.

Uczestnicy konferencji wyrażali uznanie dla pracy, którą wykonują eksperci z PIG-PIB, a dodatkowo dzielą się wiedzą poprzez udostępnianie zasobów baz danych.

Dużym zainteresowaniem na stoisku wystawienniczym cieszyły się bazy danych dotyczące budownictwa, zwłaszcza Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI), w której gromadzone są informacje o otworach wiertniczych oraz wynikach badań parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów i skał, cyfrowe mapy geologiczno-inżynierskie (MgiP dostępne w zakładce BUDOWNICTWO).

Geolodzy z PIG-PIB - Izabela Samel, Krzysztof Majer i Szymon Zaręba prezentują zasoby geologicznych baz danych

Geolodzy z PIG-PIB - Izabela Samel, Krzysztof Majer i Szymon Zaręba prezentują zasoby geologicznych baz danych

Pracownicy Zakładu Geologii Inżynierskiej i Zakładu Kartografii Geologicznej na stoisku wystawowym

Pracownicy Zakładu Geologii Inżynierskiej i Zakładu Kartografii Geologicznej na stoisku wystawowym

Zainteresowaniem cieszył się również dostęp do danych związanych między innymi z geotermią niskotemperaturową czy zapadliskami w Trzebini.

Więcej informacji o SITK: https://www.sitk.org.pl/

Więcej informacji o NOVDROG: https://www.sitk.org.pl/novdrog23-v-ogolnopolska-konferencja-naukowo-techniczna/index.html

Dostęp do baz danych: https://geoportal.pgi.gov.pl/atlasy_gi

Strona projektu RID: https://www.pgi.gov.pl/drogi.html/

Tekst: Malwina Judkowiak, Izabela Samel, Krzysztof Majer, Edyta Majer
Zdjęcia: Malwina Judkowiak, Krzysztof Majer, Szymon Zaręba oraz https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14852, https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14852