Przedstawicielki PIG-PIB na Offshore Technology Conference (OTC 2023) w Houston

W dniach 1-4 maja 2023 r. dwie ekspertki z Zakładu Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wzięły udział w jednej z najważniejszych konferencji dotyczących inwestycji energetycznych na morzu – Offshore Technology Conference 2023. Wydarzenie to od ponad 50 lat organizowane jest w Houston w Teksasie (USA). Jest to miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy profesjonalistami z sektora energetyki morskiej z całego świata. Biorą w niej udział inżynierowie, technicy, naukowcy, wykonawcy, operatorzy, inwestorzy oraz menadżerowie z prawie 100 krajów.

Uczestniczki konferencji Offshore Technology Conference 2023 w Houston

Uczestniczki konferencji Offshore Technology Conference 2023 w Houston

Uczestniczki konferencji (Monika Szabłowska i Marta Sokołowska) miały okazję wziąć udział w licznych sesjach technicznych oraz panelach dyskusyjnych dotyczących zagadnień związanych z inwestycjami posadowionymi na obszarach morskich oraz z przekształceniem energetycznym w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Prezentacje i dyskusje dotyczyły najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych w rozpoznawaniu dna morskiego oraz zagadnień związanych ze złożonym procesem inwestycyjnym. Dużo uwagi poświęcono problematyce farm wiatrowych oraz ograniczania emisji CO2. Prelegenci z całego świata przedstawili również analizę wyników badań na wybranych przykładach z badań dna morskiego.

Uczestnicy OTC 2023 na sesji technicznej

Uczestnicy OTC 2023 na sesji technicznej (zdjęcie z oficjalnej relacji organizatora, www.otcimages.com)

W ogromnej hali wystawienniczej prezentowały się liczne firmy i instytucje (także z Polski), oferujące swoje usługi i towary na rynku offshorowym na całym świecie, w tym wykonujące wiercenia badawcze, produkujące urządzenia wiertnicze i pomiarowe stosowane w warunkach morskich, firmy prowadzące prace poszukiwawcze, badania geofizyczne i wykonujące analizy danych dotyczące dna morskiego.

Hala wystawiennicza

Hala wystawiennicza (zdjęcie z oficjalnej relacji organizatora, www.otcimages.com)

Relację z konferencji można zobaczyć na stronie organizatora www.otcnet.org, a galerię zdjęć na stronie www.otcimages.com
.

Tekst: Marta Sokołowska i Monika Szabłowska