Ponad 50 lat pracy w Instytucie. Jubileusz pracy dr. Zbigniewa Frankowskiego

W dniu 14 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie mające na celu uhonorowania najdłużej pracującego pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego - doktora Zbigniewa Frankowskiego z Zakładu Geologii Inżynierskiej. Zbigniew Frankowski przepracował w PIG-PIB 53 lata i 8 miesięcy. Jest to rekord w skali Instytutu.

dr Zbigniew Frankowski

Dr Zbigniew Frankowski

Uroczystość poprowadził Grzegorz Ryżyński, zastępca kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej PIB-PIB. Powitał zgromadzonych na uroczystości gości, po czym przekazał głos Dyrektorowi Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dr inż. Mateuszowi Damratowi, który w imieniu dyrekcji, Rady Naukowej oraz całej społeczności Instytutu złożył serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania dla działalności naukowej oraz aplikacyjnej Jubilata w zakresie geologii inżynierskiej i hydrogeologii.

Sala pełna gości

Sala była pełna gości

Dyrektor przekazał też na ręce dr. Zbigniewa Frankowskiego upominek okolicznościowy. Po gratulacjach ze strony Dyrekcji został odczytany list okolicznościowy Pana Ministra Piotra Dziadzio, w którym podziękował Jubilatowi za wieloletnią współpracę oraz wkład w rozwój geologii inżynierskiej.

Dr Zbigniew Frankowski odbiera upominek okolicznościowy z rąk Dyrektora PIG-PIB

Dr Zbigniew Frankowski odbiera upominek okolicznościowy z rąk Dyrektora PIG-PIB

Następnie Krzysztof Majer przedstawił barwną sylwetkę Jubilata z perspektywy wieloletniego współpracownika.

Stałym punktem Jubileuszy są laudacje odczytane przez gości, którzy mieli okazję przez wiele lat współpracować z Jubilatem.

Kolejnym punktem programu był przegląd zakresu działalności naukowej dr. Zbigniewa Frankowskiego. W krótkich referatach wystąpili: dr Paweł Pietrzykowski, Piotr Gałkowski oraz dr Edyta Majer, kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej.

Dr Paweł Pietrzykowski wygłasza referat na jubileuszu dr. Zbigniewa Frankowskiego

Dr Paweł Pietrzykowski wygłasza referat na jubileuszu dr. Zbigniewa Frankowskiego

Piotr Gałkowski podczas referatu o dokonaniach Jubilata na niwie hydrogeologii

Piotr Gałkowski podczas referatu o dokonaniach Jubilata na niwie hydrogeologii

Serię referatów zwieńczył film nakręcony przez najbliższych współpracowników Jubilata.

Film nakręcony specjalnie dla Jubilata przez współpracowników

Film nakręcony specjalnie dla Jubilata przez współpracowników

  pdf Referat pt. "Dr Zbigniew Frankowski - znany i nieznany. Sylwetka, postać, osobowość" (13.72 MB) . Krzysztof Majer, Edyta Majer, Izabela Samel

  pdf Referat pt. "A lessy widziałeś?" (3.88 MB) . Dr Paweł Pietrzykowski

  pdf "Leje się! - Pobory wody i podtopienia. Na temat przygód dr Frankowskiego w PSH" (1015 KB) - Piotr Gałkowski

  pdf Co Wy wiecie o geologii inżynierskiej (6.95 MB) - dr Edyta Majer, dr Marta Sokołowska, mgr Monika Szabłowska

Po filmie został wręczony podarunek od kolegów z Zakładu Geologii Inżynierskiej oraz od hydrogeologów, z którymi Jubilat wykonywał wiele interesujących projektów. Odczytali oni utworzoną specjalnie dla Jubilata fraszkę autorstwa wieloletniego kolegi Leszka Śmietańskiego.

Jubilat odbiera upominek okolicznościowy z rąk kolegów z Zakładu Geologii Inżynierskiej

Jubilat odbiera upominek okolicznościowy z rąk kolegów z Zakładu Geologii Inżynierskiej

Jubilat odbiera upominek okolicznościowy z rąk współpracowników - hydrogeologów

Jubilat odbiera upominek okolicznościowy z rąk współpracowników - hydrogeologów

Na końcu głos zabrał wzruszony Jubilat, dziękując wszystkim za przybycie.

Wzruszony Jubilat dziękuje wszystkim za przybycie

Wzruszony Jubilat dziękuje wszystkim za przybycie

Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie i drobny poczęstunek, podczas którego była okazja do kontynuowania podziękowań i wspomnień.

Wzruszony Jubilat dziękuje wszystkim za przybycie

Wspólne zdjęcie uczestników Jubileuszu

frankowski kopalnia


Tekst: Marta Szlasa i Marta Sokołowska

Galeria zdjęć