Informacja o odnotowanej niewielkiej anomalii sejsmicznej w północnej Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w dniu 13 maja 2023 r. około godziny 15.00 zanotowano niewielki wstrząs sejsmiczny o niskiej amplitudzie, mający miejsce w północnej Polsce.

Zmiany te zarejestrowane zostały o godzinie 14.57 tylko na dwóch stacjach sejsmicznych zlokalizowanych w miejscowościach Zabrody (PG39) i Lisewo (LISE) (rys.1). Ze względu na to, że zmiany te nie były odnotowane przez inne stacje sejsmiczne, należy uznać, że wstrząs miał charakter tylko lokalny.

Zapisy na stacjach LISE i PG39 w oknie czasowym 12:45-13:07 UCT (14:45-15.07) w dniu 13.05.2023 r.

Rysunek 1. Zapisy na stacjach LISE i PG39 w oknie czasowym 12:45-13:07 UCT (14:45-15.07) w dniu 13.05.2023 r.

Z uwagi na fakt, że zmiana amplitudy została zarejestrowana jedynie na dwóch stacjach, nie jest możliwe wyznaczanie lokalizacji zjawiska oraz jego dokładnej magnitudy. Rozchodząca się fala sejsmiczna była na tyle słaba, że na pozostałych stacjach sejsmicznych niemożliwe było jej odseparowanie od towarzyszących im szumów. Wskazuje to na niewielką siłę wstrząsu, która może być odczuwana przez człowieka tylko w najbliższej odległości od epicentrum.

Zarejestrowane zmiany amplitudy nie mają charakterystyki, którą posiadają wstrząsy sejsmiczne w rozumieniu geologicznym. Wstrząs mógł być spowodowany działalnością człowieka.

Zdarzenie sejsmiczne z dnia 13 maja 2023 r., o którym mowa, nie zostało odnotowane w światowych bazach sejsmicznych EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) oraz USGS (United States Geological Survey). Jedynie baza danych ISC (International Seismological Centre) zawiera informacje o zdarzeniu sejsmicznych, wskutek jego zgłoszenia przez Służbę Geologiczną Danii i Grenlandii (Geological Survey of Denmark and Greenland).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Obrony Narodowej 13 maja 2023 r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce (w godzinach 14-16) w ramach ćwiczenia Anakonda 23 siły powietrzne, wojska lądowe oraz marynarka wojenna realizowały intensywne strzelania. Eksplozje związane z ćwiczeniami wojskowymi mogły być źródłem zarejestrowanej, niewielkiej anomalii sejsmicznej.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy realizując zadania państwowej służby geologicznej prowadzi monitoring sejsmiczny Polski w ramach projektu „Monitoring Geodynamiczny Polski”. Monitorowane są naturalne zjawiska sejsmiczne pochodzenia tektonicznego lub zjawiska indukowane, wywołane działalnością górniczą.

Stacje sejsmiczne sieci PSG_Sejs_NET rozmieszczone są na terenie całego kraju (rys. 2). W ramach sieci działają 22 krótkookresowe i 2 szerokopasmowe stacje sejsmiczne będące własnością PIG-PIB. Sieć uzupełnia 18 krótkookresowych stacji sejsmicznych w ramach kooperacji z Instytutem Geofizyki PAN.

Lokalizacja stacji sejsmicznych sieci PSG_Sejs_NET (stan na 30/04/2023 r.)

Rysunek 2. Lokalizacja stacji sejsmicznych sieci PSG_Sejs_NET (stan na 30/04/2023 r.)