Grupa Wyszehradzka nawiązuje współpracę w ramach geoparków

W dniach 9 - 11 maja 2023 r. w Bańskiej Szczawnicy przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) spotkali się w celu podpisania porozumienia dotyczącego geoparków. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju dr hab. Piotr Szrek oraz kierownik współpracy międzynarodowej Marta Banasiewicz. Obecna była również dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska Magdalena Piątkowska.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony, a jego zakres obejmować będzie:

  • identyfikację obszarów nadających się do utworzenia geoparków z uwzględnieniem walorów przyrodniczych,
  • przygotowanie propozycji materiałów koncepcyjnych i strategicznych oraz planów działania związanych z funkcjonowaniem geoparków do ewentualnego wykorzystania na poziomie administracji publicznej,
  • promocję zakładania, funkcjonowania i rozwoju geoparków,
  • współpracę z organami Światowej Sieci Geoparków i UNESCO - Światowymi Geoparkami.

Piotr Szrek podpisuje porozumienie w sprawie współpracy Grupy Wyszehradzkiej w sprawie geoparków

Piotr Szrek podpisuje porozumienie w sprawie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej w sprawie geoparków

Podczas spotkania odbyły się również rozmowy pomiędzy uczestnikami na temat możliwości współpracy w ramach porozumienia, jak również w ramach Grupy V4. Padło wiele istotnych i ważnych pomysłów i propozycji, takich jak:

  • utworzenie komisji dla weryfikacji potrzeb powołania geoparków,
  • utworzenie komisji do współpracy pomiędzy geoparkami,
  • utworzenie wspólnej dyrekcji ds. geoparków w celu ich monitorowania oraz wspierania działania geoparków.

Uczestnicy spotkania wyrazili jednoznaczna opinię, że geoparki powinny być narzędziem rozwoju na poziomie lokalnym i powinny zajmować się także edukacją, aby samorządy lepiej rozumiały istotę ich funkcjonowania. Geoparki powinny zajmować się także informowaniem i edukowaniem społeczeństwa, edukacją ekologiczną, interpretacją dziedzictwa geologicznego, edukowaniem nauczycieli i przewodników turystycznych (tak jest już się dzieje np. w Republice Czeskiej).

Uznano również, że współpraca wszystkich państw w ramach Grupy V4 jest bardzo ważna, gdyż terytoria geoparków częściowo się pokrywają i znajdują na terenach dwóch państw, stąd kluczowe są działania kooperacyjne i koordynacyjne.

sygnatariusze porozumienia w sprawie geoparków

Sygnatariusze porozumienia