Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest dostępny online

Kolejny numer "Przeglądu Geologicznego" (2023/9 Tom 71) jest już bezpłatnie dostępny online. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas przygotowano już 847 numerów. 

Aktualny "Przegląd Geologiczny" zawiera artykuły z kategorii:

  • Prawo i administracja geologiczna:

pdf Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2022 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych (37 KB)  - Eliza Dziekan-Kamińska

  • Geologia gospodarcza:

pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (61 KB)  - Radomir Pachytel

  • Geologia inżynierska:

pdf Wpływ zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi na zmiany ściśliwości iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich w warunkach ciągłego przyrostu obciążenia (2.07 MB)  - Piotr Stajszczak

  • Geologia czwartorzędu:

pdf O ujednoliceniu terminologii osadów drobnoziarnistych i zlodowaceń – zainicjowanie dyskusji (669 KB)  - Marek Widera

a także ogłoszenia i wydarzenia:

pdf Dni Geotermalnych Sieci Ciepłowniczych i Chłodniczych, Aarhus, Dania, 19–21.09.2023 r. (521 KB)  Monika Konieczyńska, Małgorzata Woźnicka

pdf 2. Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa Jastrzębia Góra, 4–6.10.2023 r (227 KB) Anna Gabryś-Godlewska, Joanna Krasuska, Joanna Fajfer, Kamila Broda, Olimpia Kozłowska

pdf Otwarcie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN, Kraków, 25.10.2023 r. (873 KB)  - Krzysztof Galos

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Od stycznia 2023 r. Przegląd Geologiczny ukazuje się wyłącznie w formie cyfrowej, oferując w ślad za tym możliwość publikowania artykułów o większej objętości niż dotychczas i zawierających więcej kolorowych rycin.

Zapraszamy  do lektury!

Czytaj bezpłatnie cały numer online >>

grafika ilustracyjna

 Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.