Raport o złożach do połowy marca 2024 r.

Przedsiębiorcom eksploatującym złoża kopalin przypominamy o obowiązku corocznego sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin.

W tym celu należy wypełnić formularze (po kliknięciu w link strona otwiera się w nowej karcie):

i przesłać je na adres państwowej służby geologicznej:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa

lub, opatrzone podpisem kwalifikowanym, przesłać przez ePUAP, adres skrytki: /PIG-PIB/SkrytkaESP lub na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OBOWIĄZUJE TERMIN USTAWOWY - DO 15 MARCA 2024 r.

W celu ułatwienia sporządzania ewidencji PIG-PIB publikuje na stronie internetowej „Surowce mineralne” (surowce.pgi.gov.pl) pakiet ważnych informacji dla użytkowników złóż oraz wzory formularzy >> do wypełnienia.

Na stronie tej znajdują się między innymi pliki do pobrania w formacie pdf i doc – formularze Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4 wraz z objaśnieniami.

Ponadto można tam znaleźć obowiązujące przepisy prawne >> z zakresu geologii i górnictwa, w szczególności dotyczące ewidencji zasobów złóż kopalin:

  • ustawę Prawo geologiczne i górnicze,
  • rozporządzenie dotyczące zasad sporządzania operatu ewidencyjnego,
  • wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Zamieściliśmy również instrukcję >>, jak sprawdzić aktualny stan zasobów złoża w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS.

Jednocześnie przypominamy, że od wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy Prawo geologiczne i górnicze istnieje obowiązek przesyłania wyżej wymienionych formularzy także do właściwego organu koncesyjnego.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 633 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. 2021 poz. 998 t.j.).

Zebrane od użytkowników złóż dane zostaną wykorzystane do sporządzenia „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”. Opracowanie to wydawane jest co roku przez państwową służbę geologiczną, a finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Marcin Szuflicki
Kierownik Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego

Zobacz: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na dzień 31 XII 2022 r.