Pożegnanie Profesora Jana Gustawa Burcharta

grafika ilustracyjna

Z wielkim żalem zegnamy Profesora dr. hab. Jana Gustawa Burcharta, wybitnego geologa. To wielka strata dla polskiej nauki.

Profesor był pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w latach 1956-2002, a od 1991 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Geochronologii. Był członkiem kilku wydziałów naukowych PAN i rad naukowych Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutu Geofizyki PAN.

Działalność naukowa Profesora była rozległa i dotyczyła zarówno petrologii, geochronologii izotopowej, jak i prac eksperymentalnych oraz modelowania. Był cenionym autorytetem, a Jego dorobek był znany także zagranicą, o czym świadczą liczne kontakty i staże.

Prof. Jan Burchart miał również duże doświadczenie i dorobek w działalności dydaktycznej. Prowadził wykłady na Uniwersytecie w Filadelfii, na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. Był promotorem w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Profesor dr hab. Jan Gustaw Burchart za działalność naukową był uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, medalami oraz prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego składają rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 31 stycznia 2024 r. o godz. 13:00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy na Palcu St. Małachowskiego w Warszawie.