Raport sejsmiczny państwowej służby geologicznej - luty 2024 r.

W oparciu o zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET państwowa służba geologiczna opracowała miesięczny raport sejsmologiczny za okres 1-29 lutego 2024 r. 

grafika ilustracyjna

Polska - zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET

W lutym 2024 r. w sieci PSG_Sejs_NET zarejestrowano 73 lokalne zjawiska sejsmiczne na terenie Polski oraz w strefie przygranicznej. Były to zjawiska o zróżnicowanej magnitudzie od M1.3 do M3.2. Epicentra zjawisk zlokalizowane były w rejonach: Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) oraz Karpat. W sieci PSG_Sejs_NET zarejestrowano ponadto 1 zjawisko z obszaru Słowacji.

grafika ilustracyjna

Statystyka zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych na obszarze Polski oraz w strefie przygranicznej w lutym 2024 r. w sieci monitoringu PSG_Sejs_NET

W styczniu 2024 r. najbardziej aktywnym sejsmicznie był region Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w którym sejsmometry sieci PSG_Sejs_NET wykryły 47 zjawiska. GZW jest położone w południowej Polsce oraz w rejonie Ostrawa-Karwina w Czechach. Spośród zjawisk zidentyfikowanych w tym regionie, 43 miało miejsce na obszarze Polski, a 4 na obszarze Czech.

W regionie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego sejsmometry sieci PSG_Sejs_NET wykryły w lutym 24 zjawiska sejsmiczne.

grafika ilustracyjna

Liczebność zweryfikowanych zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET w lutym 2024 r. w podziale na umowne regiony

mapa lokalizacja wstrzasow

Lokalizacja wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w systemie automatycznej detekcji sieci PSG_Sejs_Net na obszarze Polski w okresie od 1 do 29 lutego 2024 r.

Aktywność sejsmiczna w skali globalnej i europejskiej (na podst. danych EMCS)

W lutym 2024 roku na obszarze kontynentu europejskiego i obszarach przyległych w bazie danych EMSC zarejestrowano 4 124 zjawisk sejsmicznych o magnitudzie od M0.1 do M5.4. Zanotowano 4 zjawiska o magnitudzie M≥5.

grafika ilustracyjna

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze Europy i obszarach przyległych w lutym 2024 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

W lutym w obszarze europejskim największą aktywnością sejsmiczną wyróżniał się region północnych Włoch.

W lutym 2024 roku w skali globalnej w bazie danych EMSC zarejestrowano 10 177 zjawisk sejsmicznych o magnitudzie od M0.1 do M6.3.

grafika ilustracyjna

Statystyka wstrząsów sejsmicznych zarejestrowanych w bazie EMSC na obszarze kuli ziemskiej w lutym 2024 r. (oprac. PSG, dane EMSC)

W skali globalnej największą aktywnością sejsmiczną wyróżniał się region Hawajów.

Z pełnym raportem o aktywności sejsmicznej w lutym 2024 r. można zapoznać się na stronie Monitoring Geodynamiczny.

Sieć monitoringu aktywności sejsmicznej państwowej służby geologicznej jest stale rozwijana i optymalizowana. W styczniu 2024 r. w sieci funkcjonowały 42 stacje sejsmiczne, w tym 24 stacje sejsmiczne PSG. Wśród nich są 22 stacje mobilne, wykorzystujące sejsmometry krótkookresowe i 2 stacje szerokopasmowe zainstalowane w stałych, terenowych laboratoriach geodynamicznych PSG w miejscowościach Dziwie, gm. Przedecz w powiecie kolskim oraz w Hołownie, gm. Podedwórze w powiecie parczewskim.

Ponadto do sieci obserwacyjnej włączonych zostało 18 sejsmometrów krótkookresowych, stanowiących własność Instytutu Geofizyki PAN.

Docelowo monitoring sejsmiczny oparty będzie na 50 punktach obserwacyjnych PSG, przy zachowaniu takiej topologii sieci, która zagwarantuje zdolność detekcji naturalnych zjawisk sejsmicznych oraz zjawisk pochodzenia antropogenicznego na terytorium całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podwyższonego ryzyka sejsmicznego.

Mapa lokalizacji stacji sejsmicznych w sieci PSG_Sejs_NET (status aktualności 31/01/2024 r.).

Mapa lokalizacji stacji sejsmicznych w sieci PSG_Sejs_NET (status aktualności 29/02/2024 r.).

grafika ilustracyjna

Raport został opracowany przez zespół wykonawców PIG-PIB z Centrum Geozagrożeń na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach projektu pt. Monitoring geodynamiczny Polski, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.