Zapraszamy do udziału w warsztatach International Lithosphere Program Task Force Sedimentary Basins

W dniach 7-11 października 2024 r. w Krakowie odbędzie się 18th Workshop of the International Lithosphere Program Task Force Sedimentary Basins. Głównym celem warsztatów jest wymiana doświadczeń i współpraca między uczestnikami w pogłębianiu wiedzy na temat basenów sedymentacyjnych i ich roli w szerszym kontekście geologicznym. 

Wydarzenie ma niemal dwudziestoletnią tradycję, a Polska po raz pierwszy jest jego organizatorem. Spodziewamy się przybycia około 100 uczestników z całego świata. Poprzednia edycja w 2023 r. odbyła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abu Dhabi, w 2022 w Rumunii w Bukareszcie, a jeszcze wcześniej w wielu innych krajach.

Program warsztatów zawiera się w ramach ośmiu bloków tematycznych:

 • lithospheric structure versus sedimentary basins;
 • basin-forming mechanisms;
 • basin inversion;
 • stress, strain and fluids in sedimentary basins;
 • energy resources;
 • underground storage;
 • geohazards,
 • geoturism.

Warsztaty obejmują dwa dni sesji kameralnych oraz dwie wycieczki terenowe, podczas których zaprezentowane zostaną dane oparte o informacje powierzchniowe i wgłębne.

 • Kraków - paleozoik podkrakowski - Jura Krakowsko-Częstochowska – Góry Świętokrzyskie – północna krawędź zapadliska przedkarpackiego – Kraków (dwa dni),
 • Kraków – Wieliczka – Tarnów – Pilzno – Kraków, obejmująca front orogenu karpackiego i południową część zapadliska przedkarpackiego (jeden dzień).

W trakcie sesji przedkonferencyjnej uczestnicy odwiedzą kilka stanowisk położonych w obrębie frontu orogenicznego Karpat, częściowo ukształtowanych w obrębie zdeformowanych osadów mioceńskich basenu przedgórza karpackiego.

Celem sesji pokonferencyjnej jest odwiedzenie klasycznych stanowisk geologicznych ilustrujących złożoną paleozoiczną i mezozoiczną ewolucję tektonostratygraficzną południowo-wschodniej Polski – obszaru przylegającego do strefy Teisseyre-Tornquista, czyli jednej z najbardziej fundamentalnych granic geologicznych w Europie.

Organizatorem warsztatów jest Polskie Towarzystwo Geologiczne we współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN, Instytutem Nauk Geologicznych UJ, Instytutem Geofizyki PAN i Państwowym Instytutem Geologicznym-PIB.

Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB czynnie włączyli się w organizację warsztatów w ramach komitetów organizacyjnego i naukowego.

Aktualne informacje o wydarzeniu na stronie: https://ilp-krakow2024.pl

Ważne terminy

 • od 1 kwietnia 2024 do 30 sierpnia 2024 r. - elektroniczna rejestracja
 • do 31 lipca 2024 r. - ostateczny termin nadsyłania abstraktów

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest rejestracja i uiszczenie opłaty.

Strona rejestracji: Registration – ILP Kraków 2024
https://ilp-krakow2024.pl

 

O dalszych szczegółach wydarzenia poinformujemy wkrótce.