O projekcie OptiSGE na EAGE GeoTech 3rd Geoscience Technologies and Applications Conference 2024

W dniach 8-10 kwietnia 2024 r. w Hadze miała miejsce konferencja EAGE GeoTech 3rd Geoscience Technologies and Applications Conference 2024, podczas której pracownicy Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB zaprezentowali wstępne wyniki polsko-norweskiego projektu pn. „Optimization of Shallow Geothermal Energy Resources for Green Transition (OptiSGE)”.

Wydarzenie połączone było z warsztatami 4th EAGE Workshop on Distributed Fibre Optic Sensing i 4th EAGE Workshop on Practical Reservoir Monitoring. Uczestniczyło w nim około stu naukowców oraz praktyków z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej, którzy reprezentowali instytucje naukowo-badawcze, jednostki wdrożeniowe, uczelnie wyższe i sektor prywatny. Ponadto w konferencji udział wzięli także przedstawiciele firm produkujących systemy do rozproszonych pomiarów temperatury z wykorzystaniem kabli światłowodowych (ang. optical fibre distributed temperature sensing, OF DTS) i systemy rozproszonych pomiarów akustycznych (ang. distributed acoustic sensing, DAS).

8 kwietnia 2024 r. w trakcie warsztatów zaprezentowano metodykę praktycznego zastosowania badań DTS i DAS w naukach o Ziemi. W kolejnych dwóch dniach przedstawiono referaty i postery omawiające wyniki zastosowania technik rozproszonych pomiarów z wykorzystaniem światłowodów w geotermii wysoko- i niskotemperaturowej, monitoringu termicznego, badań sejsmicznych, monitoringu podziemnych magazynów CO2, badań dna morskiego i wielu innych dziedzin geologii.

Podczas sesji pn. „Broad application space for distributed sensing”, która miała miejsce 9 kwietnia 2024 r. dr Maciej Kłonowski wygłosił referat pt. “Temperature logging in selected geological boreholes: DTS vs. manual profiling. Preliminary results of the OptiSGE project”, w którym omówił główne założenia i cele projektu OptiSGE oraz jego wstępne rezultaty, w tym wyniki badań terenowych w postaci danych temperaturowych z pomiarów wykonanych przez zespół projektowy w wybranych otworach hydrogeologicznych na Dolnym Śląsku jesienią 2023 r. i zimą 2024 r.

trzy osoby pozują do zdjęcia na tle posteru z wynikami badań

Agnieszka Ładocha, Urszula Wyrwalska i Maciej Kłonowski po zakończeniu sesji „Broad application space for distributed sensing”

Tekst: Maciej Kłonowski, Agnieszka Ładocha, Urszula Wyrwalska