Półfinał XXV Konkursu Geologicznego „Nasza Ziemia” w Oddziale Karpackim PIG-PIB

25 kwietnia 2024 roku w Oddziale Karpackim PIG-PIB zakończył się pierwszy etap jubileuszowej XXV edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Myśl przewodnia konkursu zawiera się w jego nazwie, a jego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o środowisku naturalnym i jego ochronie poprzez promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W tegorocznej edycji wzięło udział 333 uczniów z 49 szkół z województw małopolskiego i podkarpackiego. Do konkursu plastycznego zgłoszono 266 prac, na konkurs teoretyczny wpłynęło ich 67. Przyznano 37 nagród w konkursie plastycznym i 12 w teoretycznym.

Uroczystość finałowa w Oddziale rozpoczęła się pracowicie dla uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Musieli wykazać się swoją wiedzą z geologii i zmierzyć z trudnym testem, który przygotowali dla nich organizatorzy.

W tym samym czasie zebrani w auli Oddziału pozostali uczestnicy oraz przybyli wraz z nimi nauczyciele i rodzice mogli obejrzeć prezentację poświęconą 25-leciu konkursu. Był to przegląd wybranych prac plastycznych i zdjęć z uroczystości półfinałowych zorganizowanych w Oddziale Karpackim PIG-PIB.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczystość rozdania nagród i dyplomów wszystkim nagrodzonym uczestnikom tegorocznego finału regionalnego połączona z poczęstunkiem.

Dziękujemy nagrodzonym osobom za tak liczne przybycie, a wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu za nadesłane prace. Podziękowania kierujemy również do Patronów i Sponsorów Konkursu za ich wsparcie i przekazane nagrody rzeczowe.

Galeria zdjęć

Tekst: Małgorzata Garecka
Zdjęcia: Robert Patorski