PIG-PIB ma 105 lat!

Dziś (24 maja 2024 r.) Państwowy Instytut Geologiczny świętował Jubileusz 105-lecia istnienia.

Najważniejszym elementem obchodów była Uroczysta Sesja Jubileuszowa, która zgromadziła reprezentantów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawicieli instytutów badawczych i wyższych uczelni, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw geologicznych i wiodących w kraju firm wydobywczych. Przybyli licznie także byli i obecni pracownicy Instytutu. Sala wypełniła się tymi, którzy postanowili wspólnie złożyć życzenia dostojnemu jubilatowi.

sala muzealna pełna ludzi siedzących na krzesłach podczas uroczystości jubileuszowych

Jubileusz 105-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego

Gości powitał prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - dyrektor PIG-PIB, który podziękował wszystkim obecnym za obecność. Podsekretarz Stanu w MKiŚ prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos, Główny Geolog Kraju, gratulując jubileuszu powiedział, między innymi:

- To były lata wielu wyzwań, z których Instytut wychodził najczęściej z tarczą, a nie na tarczy. Musimy jednak patrzeć w przyszłość i pamiętać jakie wyzwania stoją przed nami, a mówiąc ściślej - przed Wami, drodzy pracownicy. Zmiany w otaczającym nas świecie - transformacja energetyczna, sytuacja geopolityczna, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo surowcowe, rozwój technologiczny i gospodarczy, to wszystko wymaga od nas - geologów wytężonej pracy. Wyzwania te, to szansa na rozwój zawodowy, zdobycie doświadczenia i poszerzenie swoich umiejętności. Kto, jeśli nie Państwo jesteście zdolni do podjęcia tych wszystkich wyzwań i prowadzenia harmonijnej współpracy z otoczeniem naukowym i gospodarczym? Jestem spokojny, że realizacja zadań Państwa Polskiego z zakresu geologii jest i będzie w dobrych rękach.

Najbardziej podniosłą częścią Jubileuszu było wręczenie odznaczeń państwowych - Brązowych Krzyży Zasługi oraz Złotych i Brązowych Medali za Długoletnią Służbę nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę najbardziej zasłużonym pracownikom PIG-PIB.

Następnie wszyscy z uwagą obejrzeli okolicznościowy film oraz wysłuchali wystąpienia dyrektora PIG-PIB i jego zastępczyni ds. służby geologicznej dr Olimpii Kozłowskiej. Poprowadziły one zebranych przez najważniejsze wydarzenia ostatnich 105 lat Instytutu, pokazały jego osiągnięcia oraz określiły nowe wyzwania państwowej służby geologicznej.

Dalsza część święta odbyła się w instytutowym ogrodzie. Wręczono tam zasłużonym byłym i obecnym pracownikom odznaczenia resortowe Ministra Klimatu i Środowiska oraz honorowe odznaki Instytutu.

Dalsza, już nieoficjalna część obchodów obfitowała we wspomnienia i rozmowy o planach. Atmosfera była pełna radości i dumy z osiągnięć Instytutu, a także nadziei na dalsze sukcesy w przyszłości. Wkrótce na naszej stronie szczegółowa relacja z Sesji Jubileuszowej.

Tekst i zdjęcie: Artur Baranowski