Zapraszamy do lektury najnowszego Przeglądu Geologicznego

Nowy numer "Przeglądu Geologicznego" (2024/5 Tom 72) jest już bezpłatnie dostępny online. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas przygotowano już 853 numery.

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Od stycznia 2023 r. Przegląd Geologiczny ukazuje się wyłącznie w formie cyfrowej, oferując w ślad za tym możliwość publikowania artykułów o większej objętości niż dotychczas i zawierających więcej kolorowych rycin.

Aktualny numer "Przeglądu Geologicznego" zawiera artykuły z zakresu geologii gospodarczej, sedymentologii, geozagrożeń i dziedzictwa geologicznego. Jest również stała rubryka "Mente et Malleo Głównego Geologa Kraju", w której prof. dr hab. Krzysztof Galos omawia tym razem rozporządzenie UE w sprawie surowców krytycznych. 

Prof. dr hab. Stanisław Wołkowicz w "Słowie od nowego reaktora naczelnego" przedstawił swoją wizję i plany dotyczące prowadzenia czasopisma. 

W numerze przedstawiono także relację z bardzo udanej imprezy, która odbyła się w maju w Muzeum Geologicznym PIG-PIB. 

W najnowszym numerze pojawiła się po raz pierwszy nowa rubryka "Moje hobby". To nowy cykl rozmów z geologami, który w założeniu ma zaprezentować ich pozazawodowe zainteresowania. W pierwszym odcinku prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski opowiedział o swojej pasji związanej z historią. Rozmowę poprowadził prof. dr hab. Stanisław Wołkowicz. 

Polecamy artykuły:

Zapraszamy do lektury >>

grafika ilustracyjna