PIG-PIB na Konferencji Stowarzyszenia Geologów Północnoniemieckich

Sesje referatowe i terenowe wypełniły 83. Konferencję Stowarzyszenia Geologów Północnoniemieckich zorganizowaną przez Światowy Geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa oraz Państwową Służbę Geologiczną Brandenburskiego Urzędu Górnictwa, Geologii i Surowców. W części prezentacyjnej referat wygłosił dr Andrzej Piotrowski z PIG-PIB.

Wygłoszono szereg referatów, które obejmowały zagadnienia: geologii regionalnej, geologii czwartorzędu, geotermii i kartografii geologicznej dla obszaru północnych Niemiec, północno-zachodniej Polski oraz pogranicza obu krajów.

Dr Andrzej Piotrowski (PIG-PIB) wspólnie z Olafem Juschusem (służba geologiczna Brandenburgii) przedstawili referat pt. „Linie (halo-)tektoniczne po obu stronach doliny Odry”. W referacie tym bazując na przykładach stanowisk po obu stronach (polskiej i niemieckiej) Doliny Dolnej Odry naukowcy objaśnili wpływ ruchów halotektonicznych na tworzenie się struktur liniowych (lineamentów) na powierzchni terenu.

dwóch mężczyzn wygłaszających prezentację na tle ekranu

Andrzej Piotrowski z PIG-PIB (z lewej) oraz Olaf Juschus z LBGR Brandenburg (z prawej) w czasie wygłaszania referatu w czasie konferencji

Kolejne dni konferencji wypełniły sesje terenowe, które odbywały się na obszarze Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. W trakcie wycieczek oglądano charakterystyczne formy krajobrazu glacjalnego Łuku Mużakowa (m.in. gizery), odwiedzono dawną kopalnię iłów w Łęknicy, starą cegielnię w miejscowości Klein Kölzig. Z kolei w kopalni węgla brunatnego w Nochten, uczestnicy poznali zarys budowy geologicznej obszaru, historię kopalni, technologię wydobycia oraz wynik rekultywacji terenów pokopalnianych.

Współpraca między PIG-PIB oraz służbą geologiczną Brandeburgii (LBGR Brandenburg) trwa od lat 90-tych XX wieku. W 2003 r. została podpisana umowa o współpracy między PIG-PIB a LBGR, zaś w 2011 r. parafowano umowę o współpracy naukowo-badawczej. Efektem współpracy jest m.in. opracowanie mapy geologicznej pogranicza Polski i Niemiec w skali 1:50 000 oraz w skali 1:200 000.

Podczas Konferencji Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy reprezentowali pracownicy Oddziału Pomorskiego w Szczecinie – Małgorzata Schiewe, Andrzej Piotrowski i Paweł Sydor.

grupa osób ogląda odsłonięcie geologiczne w terenie

Prezentacja odsłonięcia ukazującego strukturę wewnętrzną gizera, będącego elementem glacitektonicznej struktury moreny czołowej Łuku Mużakowa w trakcie jednej z sesji terenowych

Tekst i zdjęcia: Paweł Sydor

Udział pracowników w konferencji został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadań psg pn.: „Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną”.

logo sfinansowano nfosigw