PIG-PIB na Konferencji w Kolumbii

W dniach od 26-31 maja 2024 r. w Santa Marta w Kolumbii odbyła się międzynarodowa konferencja geologiczno-naftowa pn. First Energy Exploration Convention. Wziął w niej udział reprezentant PIG-PIB dr Przemysław Karcz, który w panelu dotyczącym przykładów spoza terenu północnych obszarów Ameryki Południowej, zaprezentował referat Discovery of the new source rocks in the petroleum system of the Western Pomerania in Poland.

Referat dotyczył badań zrealizowanych w ramach prowadzonego w PIG-PIB projektu „Charakter generacyjny i własności zbiornikowe skał systemu naftowego Pomorza Zachodniego” i był pracą zbiorową zespołu: P. Karcz, G. J. Nowak, A. Kozłowska, M. Kuberska. Projekt prowadzony obecnie w PIG-PIB ma na celu rozpoznanie skał macierzystych i zbiornikowych w zakresie stratygraficznym karbonu w obszarze Pomorza Zachodniego Polski. Podczas konferencji zostały zaprezentowane cząstkowe wyniki projektu, które ukazały wybrane i najciekawsze wyniki badań skał macierzystych.

panorama z widokiem na budynek

Centrum konferencyjne w Santa Marta, w którym miała miejsce konferencja First Energy Exploration Convention (fot. Russoth Athe)

Główna tematyka konferencji koncentrowała się na problematyce poszukiwań węglowodorów na morzu i obszarach lądowych Ameryki Łacińskiej i regionu karaibskiego. W znaczącym stopniu prezentowane były również tematy związane z nowymi metodami geofizycznymi poszukiwaniami węglowodorów oraz digitalizacją danych w przemyśle poszukiwawczym ropy i gazu. W niewielkim fragmencie konferencja dotknęła również tematów związanych ze stratygrafią i sedymentologią oraz z tzw. obszarem poszukiwań złóż niekonwencjonalnych.

Bardzo ciekawa okazała się debata poświęcona występowaniu tzw. białego wodoru w wybranych obszarach Kolumbii, podczas której zaprezentowano przykłady generacji wodoru z konkretnych wystąpień w obszarze niektórych kordylier. Pobocznie, podczas konferencji zaistniała możliwość obejrzenia prezentacji dotyczących geologicznego składowania dwutlenku węgla.

wnętrze budynku konferencyjnego

Stoiska wystawiennicze rozstawione w holu głównym centrum konferencyjnego (fot. P. Karcz)

Konferencja First Energy Exploration Convention stała się również znakomitą okazją do obejrzenia stoisk wystawców przemysłowych z zakresu poszukiwań węglowodorów, których przedstawiciele mieli okazję do zaprezentowania swojej działalności w oparciu o konkretne przykłady prezentowane w referatach.

Tekst: Przemysław Karcz

Udział w wydarzeniu „First Energy Exploration Convention” w Kolumbii został w całości sfinansowany z prowadzonego obecnie w PIG-PIB projektu „Charakter generacyjny i własności zbiornikowe skał systemu naftowego Pomorza Zachodniego”, sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logo sfinansowano nfosigw