Ekspert PIG-PIB w polskim zespole negocjacyjnym ds. zmian klimatycznych

W dniach 3-13 czerwca 2024 r. w Bonn odbyła się 60. Sesja Organów Pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (SB60 UNFCCC – UN Climate Change Conference). Przedstawicielka PIG-PIB Urszula Czarniecka–Januszczyk uczestniczyła w tym wydarzeniu, wspierając polską delegację rządową.

W grudniu 2023 r. w Dubaju rządy krajów podjęły przełomową decyzję w sprawie zmian klimatu. Pierwsze globalne podsumowanie porozumienia paryskiego (Global Stocktake - GST) wezwało Strony do wniesienia wkładu w globalne wysiłki na rzecz odejścia od paliw kopalnych w systemach energetycznych. Rządy krajów do 2025 r. powinny zaktualizować lub opracować określone wkłady (national determined contributions - NDCs), zawierające ambitne, ogólnogospodarcze cele redukcji emisji CO2. Sesja klimatyczna w Bonn była pierwszą okazją do omówienia sposobu wdrożenia wszystkich zaleceń decyzji GST.

Celem globalnych negocjacji w Bonn było wypracowanie projektów dokumentów na przyszły szczyt klimatyczny COP29 w Baku (listopad 2024 r.). Stronę polska reprezentowali: dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych w Ministerstwie klimatu i Środowiska (MKiŚ), I Sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Polski w Unii Europejskiej oraz negocjatorzy m.in.: eksperci z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MKiŚ, Ministerstwa Finansów, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

grupa osób pozujących do zdjęcia

Polska delegacja rządowa

Urszula Czarniecka–Januszczyk (Zakład Monitoringu Wód Podziemnych) brała udział w pracach Grupy Eksperckiej (IG-GAP) zajmującej się kwestiami społecznymi w aspekcie zmian klimatycznych i uczestniczyła w konsultacjach krajowych ścieżek negocjacyjnych. Kwestie społeczne stanowią istotny i nierozłączny element przekrojowy łączący wszystkie tematy negocjacji klimatycznych w zakresie adaptacji, mitygacji, finansów klimatycznych i rozwoju technologii.

Są też ważną częścią preambuły paryskiego porozumienia klimatycznego (https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/paris-agreement/), które stało się krokiem milowym w międzynarodowych działaniach proklimatycznych mających na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Podczas 60. Sesji Organów Pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu odbyło się 30 wydarzeń mandatowych oraz wiele towarzyszących. W Sesji wzięło udział ponad 8600 uczestników, w tym prawie 3500 obserwatorów z organizacji pozarządowych.

Tekst: Urszula Czarniecka–Januszczyk