Zasoby gazu zamkniętego - konferencja prasowa PIG-PIB

sala mn17 marca Państwowy Instytut Geologiczny – PIB zorganizował konferencję prasową, by przedstawić najnowsze wyniki swoich badań surowcowych – raport o zasobach gazu ziemnego zamkniętego (tight gas).

 

 

 

Po raporcie dotyczącym zasobów gazu z łupków, a wcześniej metanu z pokładów węgla jest to już 3 wykonane w ostatnich latach przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy prognostyczne oszacowanie zasobów gazu ziemnego w Polsce.

 

Konferencja zgromadziła blisko 100 osób - przedstawicieli mediów, firm wydobywczych, instytucji naukowych i ministerstw. W spotkaniu uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju Sławomir Brodziński, dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ Rafał Miland, dyrektor ds. współpracy i promocji Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Grzegorz Pieńkowski, dyrektor ds. państwowej służby geologicznej Andrzej Przybycin oraz Hubert Kiersnowski – ekspert PIG, jeden z autorów raportu.

 

 brodzinski

Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju Sławomira Brodzińskiego. Fot. Barbara Ruszkiewicz

 

 od lewej

Od lewej: Hubert Kiersnowski – ekspert PIG, jeden z autorów raportu; Rafał Miland - dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ; Sławomir Brodziński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju; Grzegorz Pieńkowski - dyrektor ds. współpracy i promocji Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB oraz Andrzej Przybycin - dyrektor ds. państwowej służby geologicznej. Fot. Maja Kowalska

 

Pod względem chemicznym i fizycznym gaz zamknięty nie różni się od gazu ziemnego wydobywanego ze złóż konwencjonalnych. Cechą wyróżniającą go jest rodzaj skał, w których występują jego złoża. Gaz zamknięty jest uwięziony w zwięzłych i słabo przepuszczalnych piaskowcach, a dokładniej w mikroskopijnych przestrzeniach porowych tych skał. Przestrzenie te nie są ze sobą połączone, dlatego, podobnie jak w przypadku gazu łupkowego,  w celu wydobycia surowca trzeba będzie zastosować metodę szczelinowania hydraulicznego.

 

W raporcie przeanalizowano trzy kompleksy geologiczne najbardziej perspektywiczne w świetle obecnego stanu wiedzy. Są one zlokalizowane w strefie poznańsko-kaliskiej, wielkopolsko-śląskiej i w zachodniej części basenu bałtyckiego.

 

 sala

Sala konferencyjna. Fot. Maja Kowalska

 

Całkowita objętość gazu ziemnego w tych obszarach prognozowana jest w przedziale 1528-1995 mld m3. Przyjmując współczynnik wydobycia uzyskiwany w eksploatowanych złożach na świecie – 10% zasobów geologicznych – można założyć, że zasoby wydobywalne wynoszą około 153-200 mld m3. A więc mogą to być zasoby nieco większe od udokumentowanych do tej pory w złożach konwencjonalnych (135 mld m3).

 

Gaz zamknięty stanowi obecnie znaczną część całkowitego wydobycia gazu ziemnego w USA (ok. 30%). Eksploatowany jest od 20 lat w Niemczech, Holandii, Rosji i Argentynie.

 

kiersnowski

Ekspert PIG Hubert Kiersnowski udziela wywiadu TVP. Fot. Barbara Ruszkiewicz

 

pienkowski

Prof. Grzegorz Pieńkowski udziela wywiadu reporterce Polskiego Radia. Fot. Barbara Ruszkiewicz

 

Bezpośrednio po konferencji prasowej odbył się wykład Huberta Kiersnowskiego z PIG -PIB pt. „Uwagi metodyczne dotyczące gazu zamkniętego (tight gas) w odniesieniu do raportu: Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w wybranych zwięzłych skałach zbiornikowych Polski”.

 

Tekst: Maja Kowalska

Zdjęcia: Maja Kowalska i Barbara Ruszkiewicz

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

pdf  Informacja prasowa PIG-PIB o zasobach gazu zamkniętego (266.91 kB)

pdf  Podsumowanie raportu o zasobach gazu zamkniętego (489.56 kB)

pdf  Raport - Prognostyczne zasoby gazu ziemnego w wybranych zwięzłych skałach zbiornikowych Polski (3.54 MB)

 

 

Copyrights 

Zezwalamy na publikację materiałów pod warunkiem podania źródła: 
Państwowy Instytut Geologiczny