XII Bałtycki Festiwal Nauki

balt210W dniach 22 i 23 maja 2014 w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB odbyły się imprezy zorganizowane w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Oddziału do tej pory spotykali się z miłośnikami geologii na plaży w Gdyni-Orłowie. W tym roku postanowiono zmienić formę spotkania i gości zaproszono do siedziby Oddziału w Gdańsku-Oliwie.

 

W czwartek 22 maja miała miejsce impreza zatytułowana „Czy gaz z łupków jest szansą dla Polski?". Uczestnicy, poprzez prezentację, zostali zapoznani z warunkami występowania gazu łupkowego w Polsce oraz sposobami poszukiwania i eksploatacji. Eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB odpowiadali na pytania zadawane przez gości. Dzięki temu chętni mieli możliwość analizy korzyści i zagrożeń związanych z procesem poszukiwania gazu łupkowego. Następnie zaprezentowano materiały, służące do procesu szczelinowania (płyny szczelinujące, proppant) oraz produkty uboczne procesu wiercenia (zwierciny), a także skały łupkowe wraz z graptolitami. Uczniowie wzięli udział w teście wiedzy, w którym główną nagrodą była książka wydana przez PIG-PIB „O gazie w łupkach".

W piątek 23 maja pracownicy Państwowej Służby Hydrogeologicznej zaprosili chętnych na warsztaty i wykład pt.: „Skąd mamy wodę do picia – wody podziemne Gdańska". Podczas odwiedzin w siedzibie Oddziału uczestnicy wiercili otwór do pierwszego poziomu wód podziemnych. Następnie samodzielnie pobrane próbki wody przebadali w laboratorium w celu określenia zawartości podstawowych składników chemicznych w wodzie. Na zakończenie organizatorzy podsumowali zagadnienia dotyczące wód pitnych i podziemnych w formie prezentacji multimedialnej.

Dziękujemy naszym gościom za udział.

 

tekst: Urszula Pączek, Dorota Koszka-Maroń, Agnieszka Karwik