X edycja konkursu geologicznego – "Ziemia Gigantów"

ziemia gigantów konkurs nasza ziemia 2009Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Oddział Geologii Morza organizują Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy.
X edycja konkursu nosi tytuł  "Ziemia Gigantów".

Uwaga !!!  Regionalne wyniki konkursu.

Regionalni laureaci konkursu plastycznego
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (gimnazja)
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (ponadgimnazjalne)