The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology

baltic2014 logo260W dniach 8 – 12 IX 2014 odbyła się w Rostoku - Warnemünde (Niemcy) konferencja The Baltic 2014 - The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology zorganizowana przez Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde. Jest to cykliczna konferencja, odbywająca sie co dwa lata, ukierunkowana na prezentację aktualności naukowych z zakresu geologicznych badań morza bałtyckiego.

 

 

W całej swojej długiej tradycji spotkania te stały się platformą wymiany myśli w kręgu krajów nadbałtyckich.

W czasie konferencji zaprezentowane zostały, w formie referatów i posterów, wyniki prac naukowców zajmujących się badaniem Morza Bałtyckiego. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele z Niemiec, Polski, Łotwy, Litwy, Estonii, Rosji, Szwecji, Finlandii i Norwegii. Stronę polską reprezentowali między innymi pracownicy Programu Geologia Morza PIG – PIB: dr Grzegorz Uścinowicz, mgr Justyna Relisko-Rybak, mgr Urszula Pączek, mgr inż. Mateusz Damrat, mgr Paweł Sydor.
Część referatowa została podzielona na kilka sesji trwających trzy dni. Najobszerniejsza pod względem ilości referatów była sesja zatytułowana „Baltic Sea paleoenvironments". W czasie jej trwania największe zainteresowanie wzbudziły referaty poświęcone wynikom prac i wrażeniom z ekspedycji "The Baltic Sea IODP Expedition 347 ´Baltic Sea Paleoenvironment".

Równie liczna pod względem prelegentów była sesja poświęcona zmianom poziomu morza i linii brzegowej (Sea-level change and coastal processes). W jej trakcie został wygłoszony referat "Transformation of the coast in the Jastrzebia Gora region" zespołu autorskiego w składzie - Uścinowicz, G., Kramarska, R., Jurys, L., Frydel, J., and Przezdziecki, P.

Pozostałe dwie sesje "Sediment and habitat mapping of the sea floor" i "Anthropogenic impact / hazardous substances" były nieco krótsze od poprzednich jednak nie mniej ciekawe i przyniosły wiele nowinek z zakresu morskiej kartografii geochemicznej i środowiskowej.

Pierwszego i drugiego dnia po sesji referatowej odbywała się sesja posterowa, na której delegacja PIG – PIB zaprezentowała postery pt.:
• „Sedimentological paleostructures formed during the Littorina Sea transgression (Pomeranian Bay). – Relisko-Rybak J., Damrat M., Uścinowicz Sz.
• "Major and trace elements in surface sediments of the Pomeranian Bay" - Pączek U., Bojakowska I., Kramarska R., Jegliński W., Przezdziecki P., Kaulbarsz D.
• "Holocene hydrodynamic changes in the Gulf of Gdansk based on grain size records" - Pączek U., Witak M., Piotrowska N., Tudyka K., Miotk-Szpiganowicz G., Uścinowicz Sz.
• "Late glacial and Holocene history of the area of present Resko Przymorskie Lake spit based on multidisciplinary studies (southern Baltic coast, Poland)" - Sydor P., Krzymińska J., Lutyńska M., and Kotrys B.

Sesja posterowa zakończyła się dla nas miłym akcentem, gdyż prezentacja autorów: Justyny Relisko-Rybak, Mateusza Damrata, Szymona Uścinowicza zdobyła II nagrodę w konkursie na najlepszy poster.

Istotnym wydarzeniem konferencji było ogłoszenie miejsca i czasu kolejnego spotkania z cyklu The Colloquium on Baltic Sea Marine Geology. Uczestnicy konferencji przyjęli z aprobatą propozycję, aby kolejne spotkanie odbyło się w Gdańsku w 2016 roku pod auspicjami Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Ostatniego dnia konferencji odbyła się wycieczka autokarowa na wyspę Rugię, gdzie uczestnicy mogli oglądać strome, klifowe wybrzeże bałtyckie w Parku Narodowym Jasmund.

  image nagrodzony poster (2.88 MB)

 

Tekst: Grzegorz Uścinowicz

Zdjęcia: Urszula Pączek, Grzegorz Uścinowicz