Po XIII Bałtyckim Festiwalu Nauki

13 bfn 2015 3

W dniach 21 – 24.05.2015 pracownicy Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego po raz 13. wzięli udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki. 

 

 

 

Podczas 13. edycji Festiwalu Państwowy Instytut Geologiczny – PIB zaprosił gości na trzy wydarzenia. Dwa miały miejsce w siedzibie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku-Oliwie. 

W czwartek, 21 maja, zorganizowana została impreza „Czy gaz z łupków jest szansą dla Polski?”. Wykład i pokaz skierowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie, którzy odwiedzili Oddział wysłuchali wykładu dotyczącego analizy korzyści i zagrożeń związanych z procesem poszukiwania gazu łupkowego. Zaprezentowane zostały także materiały, służące do procesu szczelinowania (płyny szczelinujące, proppant) oraz produkty uboczne procesu wiercenia (zwierciny). Po wykładzie odbył się test, w którym główną nagrodę stanowiła książka „O gazie w łupkach” wydana przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

W piątek, 22 maja, pracownicy Państwowej Służby Hydrogeologicznej zaprosili uczniów na warsztaty „Skąd mamy wodę do picia – wody podziemne Gdańska”. W czasie zajęć uczestnicy wywiercili otwór do pierwszego poziomu wód podziemnych. Następnie samodzielnie pobrali próbki wody do badań w laboratorium, aby określić zawartości podstawowych składników chemicznych w wodzie. Na zakończenie podsumowano zagadnienia dotyczące wód pitnych i podziemnych w formie prezentacji multimedialnej.

Trzecim wydarzeniem był Geologiczny Piknik Naukowy. Piknik zorganizowany został na plaży w Gdyni-Orłowie w niedzielę 24 maja. Podczas pięknej pogody spacerowicze mieli okazję do nauki rozpoznawania muszli występujących na polskich plażach oraz obejrzenia kolekcji najciekawszych  okazów skamieniałości, które można znaleźć w polodowcowych głazach narzutowych na naszych plażach. Możliwa była także pomoc w oznaczeniu skamieniałości znalezionych w czasie trwania pikniku pod klifem orłowskim oraz okazów z domowych kolekcji. Jak co roku dużą popularnością cieszyły się wycieczki wzdłuż klifu. Podczas spaceru uczestnicy poznawali geologię i historię klifu, metody badań geologicznych, metody ochrony brzegu, a także mieli możliwość sprawdzenia się w rozpoznawaniu skał występujących na plaży. Jeżeli po tej lekcji nadal pozostały petrograficzne wątpliwości, można było je rozwiać rozmawiając z prowadzącymi warsztaty z tego tematu. Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji pikniku była kolekcja meteorytów.

Wszystkim gościom Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB bardzo dziękujemy za wizytę!

 

 

Tekst: Urszula Pączek

Zdjęcia: Maria Borowicz, Urszula Pączek, Aleksandra Sulejman, Rafał Sulejman