Zgłoś artykuł do okolicznościowego wydania Biuletynu PIG

Szanowni Państwo,

Z okazji 60-rocznicy odkrycia złóż rud miedzi na Dolnym Śląsku oraz 100-rocznicy urodzin ich odkrywcy – doc. dr. Jana Wyżykowskiego, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB zamierza wydać okolicznościowy numer Biuletynu PIG (punktacja MNiSW 12 pkt.). Biuletyn poświęcony tematyce złóż rud miedzi w szerokim aspekcie – geologicznym i górniczym – zostanie wydany w czerwcu tego roku. Redaktorami naukowymi Biuletynu będą dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG-PIB oraz dr Wojciech Kaczmarek (KGHM Polska Miedź S.A.).

Serdecznie zachęcamy Państwa do przesyłania artykułów syntetycznych o tematyce dotyczącej badań geologicznych, geochemicznych, mineralogicznych, a także poszukiwań i eksploatacji rud Cu-Ag na monoklinie przedsudeckiej. Mile widziane będą również artykuły poruszające problematykę odkrycia złóż obszaru lubińskiego, jak również artykuły przeglądowe dotyczące złóż miedziowo-srebrowych w Polsce w takich aspektach jak ochrona środowiska, zagrożenia górnicze, racjonalna gospodarka złożem czy nowe perspektywy złożowe.

Artykuły należy przesłać do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły o objętości nie przekraczającej 30 stron formatu A4, należy przygotować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej oraz na stronie http://biuletynpig.publisherspanel.com/resources/html/cms/FORAUTHORS

Przygotowanie tekstu
Objętość artykułów przeznaczonych do druku w Biuletynie nie powinna przekraczać 30 stron formatu A4, łącznie z ilustracjami, tabelami i spisem literatury. Tekst należy zapisać 12-punktową czcionką (Times New Roman), z interlinią 1,5 i 2-centymetrowym marginesem z każdej strony. Akapity powinny być wyrównane do lewej strony (niejustowane), należy wyłączyć opcję dzielenia wyrazów, nie stosować wyśrodkowań ustawianych spacjami. Na marginesach należy zaznaczyć miejsca włamania figur oraz hierarchię tytułów, z uwzględnieniem co najwyżej trzech stopni. Wszystkie jednostki miar muszą być zapisane w systemie SI. Cytowane pozycje literatury należy umieszczać w nawiasach, podając nazwisko i rok wydania, np. (Kowalski, 2004). Tekst oraz objaśnienia do figur i tabel należy zapisać w formacie programu MS Word.

Tekst wraz z zapisanymi w osobnych plikach w wersji edytowalnej objaśnieniami, tabelami i załącznikami graficznymi należy dostarczyć do redaktora dr hab. Stanisława Mikulskiego w formie elektronicznej. Materiały, w zależności od wielkości plików, należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać na płycie CD na adres: dr hab. Stanisław Mikulski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (na płycie proszę umieścić etykietę z nazwiskami autorów oraz tytuł artykułu).

Abstrakt
Abstrakt, nieprzekraczający 200 słów, jest publikowany w języku polskim i angielskim. Powinien zwięźle przedstawiać metody badań, ich wyniki oraz wnioski.

Słowa kluczowe
Poniżej abstraktu należy podać 5–7 słów kluczowych opisujących tematykę pracy.

Streszczenie
Streszczenie w języku angielskim nie powinno przekraczać 10% objętości całej pracy.

Literatura cytowana
Spis literatury, ułożony alfabetycznie, powinien zawierać tylko cytowane w tekście, w objaśnieniach do ilustracji i w tabelach prace publikowane i archiwalne. Skróty nazw czasopism i serii wydawniczych należy podawać zgodnie z Bibliografią geologiczną Polski i formalnymi wymogami redakcji. 

Przykłady:
MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., 2002a – Boreal and subboreal ammonites in the submediteranean uppermost Oxfordian in the Bielawy section (northern Poland) and their correlation value. Acta Geol. Pol., 52, 4: 411–421
RACKI G., NARKIEWICZ M. (red.), 2006 — Polskie zasady stratygrafii. Państw. Inst. Geol., Warszawa
SIKORSKA M., 2007a — Geneza wapieni i cementów węglanowych piaskowców w kambrze obniżenia bałtyckiego. Prz. Geol., 55, 4: 304
SIKORSKA M., 2007b — Petrografia ediakaru (wendu) i kambru. W: Słupsk IG 1 (red. Z. Modliński). Profile Głęb. Otw. Wiert. Państw. Inst. Geol., 116: 75–83
Uwaga: dla książek należy bezwzględnie podać wydawcę i miejsce wydania. Pozycje literatury w alfabetach cyrylickich muszą być podane w transliteracji na język polski.