Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe
Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej
Międzynarodowy 2016 2019
MUSE Managing Urban Shallow geothermal Energy Międzynarodowy 2018 2021
GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji Międzynarodowy 2018 2021
EU-WaterRes. EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych) Międzynarodowy 2020 2023
SEMACRET - Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition (Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię) Międzynarodowy 2022 2025
Zeroemisyjna sieć ułatwiająca wdrażanie CCUS w klastrach przemysłowych / Zero Emission Network to facilitate CCUS uptake in industrial clusters (CCUS ZEN) Międzynarodowy 2022 2025
Integracja morskich danych grawimetrycznych w południowej i wschodniej części Morza Bałtyckiego dla potrzeb nowoczesnych potrzeb geodezji morskiej, geologii i nawigacji / „BalMarGrav - Homogenized marine gravity maps of southern and eastern Baltic Sea for modern 3D applications in marine geodesy, geology and navigation” Międzynarodowy 2022 2024