KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 1 do 21 z 21 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2009. Synteza
2010
1032 2011-04-13
Zanim Góra św. Anny wynurzyła się z morza. Skamieniałości, jaskinie i drogie kamienie wokół sanktuarium św. Anny. Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie geologicznym
Niedźwiedzki R., Zarankiewicz M., 2007
1180 2013-09-03
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego
2009
1270 2010-12-10
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

2018

36 2019-01-22
Zasady dokumentowania i badań jakości rud darniowych jako sorbentów mineralnych
1236 2010-12-10
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inzynierskich dla celów likwidacji kopalń
2009
1470 2010-12-10
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych
2012
894 2013-03-21
Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych

Wysokiński L. (red.), 2007

2467 2010-03-26
Zasady organizacji i system pomiarowy Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Kostrzewski A., Mazurek M., Stach A., 1995
596 2014-05-07
Zasady poszukiwań i dokumentowania złóż burszynu : zalecenia metodyczne
2010
999 2013-03-21
Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich
1999
1757 2010-12-10
Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad

Rodzoch A., 2006

2604 2010-12-10
Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych

Bogdanowicz R., Fac-Beneda J., 2009

920 2013-05-09
Zeitliche und genetische Einordnung von tertiären Sedimentvorkommen im Mittelharz und im Harzvorland: Ein Beitrag zur Reliefentwicklung und zur Karstmorphogenese im Harz
König W, 2008
880 2011-11-25
Zero-Carbon Energy Kyoto 2011 Special Edition of Jointed Symposium of Kyoto University Global COE “Energy Science in the Age of Global Warming” and Ajou University BK21
Takeshi Yao, 2012
413 2015-04-02
Ziele, Strategien, Konzepte des Bundes und ausgewählter Länder
2003
877 2013-06-12
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań
Kostrzewski A., Kruszyk R., Kolander R., 2006
828 2013-03-27
Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne

2007

1158 2010-11-29
Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich
Trzepacz P., 2012
817 2013-10-11
Züchtung großer Galliumphosphat-Einkristalle aus phosphorsäurereicher Lösung unter hydrothermalen Bedingungen

Grassl Martin, 2003

250 2017-05-24
Zur Vergletscherungsgeschichte des Rolwaling Himal und des Kangchenjunga Himal (Nepal, Himalaya Südabdachung)
König O.,2002
869 2013-03-22