Tu warto zajrzeć...

altTU WARTO ZAJRZEĆ ...

 

The Carpathian Convention  alt 

Strona poświęcona Konwencji Karpackiej podpisanej w 2003 r. w Kijowie przez Ukrainę, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię, Serbię, Czarnogórę oraz Słowację. Konwencja zapewnia ramy dla współpracy i wielosektorowej koordynacji polityki, platformę dla wspólnych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i forum dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

EarthDoc  alt 

Strona, na której członkowie EAGE mogą uzyskać dostęp do ponad 40.000 dokumentów technicznych. Obejmuje materiały konferencyjne EAGE oraz artykuły z różnych czasopism technicznych, w tym z First Break, Petroleum Geoscience, Near Surface Geophysics.
Interfejs użytkownika oferuje wiele różnych sposobów przeszukiwania geologicznych baz danych. Nowe materiały dodawane są co tydzień.

Earth Science World Image Bank  earth science world image bank logo

Projekt American Geosciences Institute (AGI) udostępniający wysokiej jakości fotografie o tematyce geologicznej.

EuroGeoSurveys  alt 

Strona organizacji zrzeszającej służby geologiczne 33 krajów europejskich.

Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León  alt  

GSA (Geological Society of America)alt

Natural History Museum  alt

OneGeology  alt 

Celem OneGeology jest stworzenie cyfrowych geologicznych map wszystkich rejonów Ziemi. Jest to międzynarodowa inicjatywa badań geologicznych świata.

Oxford University Museum of Natural History  alt  

The Palaeontological Association  alt

The Paleontology Portal  alt
ResearchGate alt
Międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów, stanowi doskonale uzupełnienie katalogów bibliotecznych. Baza uczestników portalu obejmuje ponad 1 000000 naukowców ze 196 państw. Użytkownicy zarządzają własną listą publikacji, bezpośrednio przejętą z fachowych baz danych, zawierających ponad 35 milionów dokumentów. Portal posiada mechanizm rekomendacji: można polecać publikacje wykazujące podobieństwo tematyczne do własnych opracowań i dziedzin badawczych, a także użytkowników o zbliżonym profilu działalności naukowej.

Rockwatch - the club for young geologists  alt  

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich   Stowarszyszenie Geomorfologów Polskich logo

Strona SGP, na której można znaleźć linki do publikacji Stowarzyszenia i repozytorium map.

University of California Museum of Paleontology   alt