ORCID - jak założyć konto?

orcid.jpg

ORCID    (Open Researcher and Contributor ID)         

Numer ORCID służy do jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego dorobku poprzez osobiste uwierzytelnianie autorstwa. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych. Wymagany jest podczas zgłaszania prac do publikacji w takich wydawnictwach jak np. Elsevier, Springer, Wiley.

Każdy autor indywidualnie zakłada bezpłatnie swoje konto i określa zakres danych widocznych dla innych użytkowników. Po założeniu konta należy przyporządkować do niego swoje publikacje, a także dbać o aktualność prezentowanych informacji. Publikacje do portalu ORCID można dodawać automatyczynie za pomocą funkcji "Search & Link" między innym z takich baz jak Scopus czy CrossRef lub z serwisu ResearcherID Clarivate Analytics. Publikacje, które nie są indeksowane w wymienionych bazach można także dodać ręcznie. Oprócz publikacji, do profilu można dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.

W myśl zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wspomina o "elektronicznym identyfikatorze naukowca zgodnym z międzynarodowymi standardami" i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (§ 2.1.1) wynika, że numer ORCID będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia ewaluacji osiągnięć naukowych jednoznaczne identyfikując autorów w systemach POL-on i PBN. W celu autoryzacji ORCID w tych systemach, konieczne jest założenie przez autora indywidualnego konta w PBN oraz połączenie go z numerem ORCID oraz kontem w POL-on. Jednocześnie brak identyfikatora oraz powiązania z nim publikacji, uniemożliwi uznanie prac w dorobku pracownika i jednostki naukowej.

Instrukcja powiązania numeru ORCID do swojego PBN ID dla każdego użytkownika PBN

Instrukcja założenia konta w PBN oraz autoryzacji ORCID ( You Tube)

 

 

Biblioteka Geologiczna oferuje indywidualną pomoc pracownikom PIG-PIB przy zakładaniu konta i powiązaniu go profilami w bazie Scopus oraz PBN .

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską tel. 22 4592395

 

Zainteresowanych odsyłamy do literatury:

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/orcid-identyfikator-ktory-kazdy-naukowiec-powinien-miec/